Difference between revisions of "WikiShia:Sources"

From WikiShia
Jump to: navigation, search
(B)
(I)
Line 393: Line 393:
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār al-Fikr, 1407AH-1986.</nowiki>
 
|<nowiki>Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār al-Fikr, 1407AH-1986.</nowiki>
 +
|-
 +
|Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. Al-Bidāya wa l-nihāya. Edited by ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. Egypt: Hijr li Ṭabāʿat wa al-Nashr wa al-Tawziʿ wa al-Iʿlān, 1997.
 
|-
 
|-
 
|Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Qiṣaṣ al-anbīyāʾ''. Edited by Muṣtafā ʿAbd al-Waḥidī. Beirut: Muʾassisa ʿUlūm al-Qurʾān, 1411 AH.
 
|Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Qiṣaṣ al-anbīyāʾ''. Edited by Muṣtafā ʿAbd al-Waḥidī. Beirut: Muʾassisa ʿUlūm al-Qurʾān, 1411 AH.

Revision as of 21:54, 31 July 2020

The following sources are sorted by the first letter of the book's name. Osborn, Eric. Clement of Alexandria. New York: Cambridge University Press, 2005. Kulayni, Muhmmad b. Ya'qub al-. Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1417AH

A

Sources
Abū Ghālib Zurārī, Aḥmad b. Muḥammad al-. Risāla fī Āl Aʿyan. Edited by Muḥammad Riḍā Ḥusaynī Jalālī. Qom: Markaz al-Buhūth wa al-Tahqīqāt al-Islāmīyya, 1369 Sh.
Āshtīyānī, Mahdī. Taʿlīqa bar sharḥ-i manzūma-yi ḥikmat-i Sabziwārī. Edited by ʿAbd al-Jawād Falāṭūrī and Mahdī Muḥaqqiq, Tehran: 1367 Sh.
Aḥmadī Qummī, Ḥusayn. Nūr ʿalā nūr. Qom: Intishārāt-i Masjid Muqaddas-i Jamkarān, 1388 Sh.
ʿĀmilī, Sayyid Jawād. Miftāḥ al-kirāma fī sharḥ qawā'id al-ʿallāma. Edited by Muḥammad Bāqir Khāliṣī. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1419 AH.
Āmidī, Abū l-Fatḥ ʿAbd al-Wāhid b. Muḥammad al-. Ghurar al-ḥikam wa durar al-kalim.
Afandī Iṣfahānī, ʿAbd Allāh. Rīyāḍ al-ʿulamā. Edited by Maḥmūd Marʿashī and Aḥmad Ḥusaynī. Qom: 1401 AH.
Aḥmad b. Ḥanbal. Musnad-i Aḥmad. Istanbul: 1402 AH/1982.
Amīnī, ʿAbd al-Ḥusayn. Al-Ghadīr fī al-kitāb wa al-sunna wa al-ʾadab. Qom: Markaz-i al-Ghadīr li-l-Dirāsāt al-Islāmīyya, 1416 AH.
Amīnī, ʿAbd al-Ḥusayn. Al-Ghadīr fī al-kitāb wa al-sunna wa al-ʾadab. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1397/1977.
ʿAmīd, Ḥasan. ''Farhang-i Fārsī-i ʿAmīd''. Seventh edition. Tehran: Muʾssisa intishārāt Amīr Kabīr, 1371 SH.
ʿĀmilī, al-Sayyid Jaʿfar al-Murtaḍā al-. Al-Ḥayāt al-sīyāsīyya li-l-Imām al-Riḍā. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn-i Ḥawza-yi ʿIlmīyya, 1403 AH.
ʿĀmilī, al-Sayyid Jaʿfar al-Murtaḍā al-. ''Al-Ḥayāt al-sīyāsīyya li-l-Imām al-Jawād''. Third edition. Beirut: al-Markaz al-Islāmī li-l-Dirāsāt, 1425 AH.
ʿĀmilī, al-Sayyid Jaʿfar al-Murtaḍā al-. ''Al-Ṣaḥīḥ min sīrat al-nabīyy al-aʿẓam''. Qom: Dār al-Ḥadīth, 1426 AH.
Abū l-Faraj al-Iṣfahānī, ʿAlī b. al-Ḥusayn. ''Maqātil al-ṭālibīyyīn''. Najaf: al-Maktaba al-Ḥaydarīyya, 1385 AH.
Abū l-Faraj al-Iṣfahānī, ʿAlī b. al-Ḥusayn. ''Maqātil al-ṭālibīyyīn''. Edited by Sayyid Aḥmad al-Ṣaqar. Beirut: Dār al-Maʿrifa, [n.d].
Āgā Buzurg al-Tihrānī, Muḥammad Muḥsin. ''Al-Dharīʿa ilā taṣānīf al-shīʿa''. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1403 AH.
Ashʿarī, Saʿd b. ʿAbd Allāh al-. ''Kitāb al-maqālāt wa al-firaq''. Tehran: Markaz-i Intishārāt-i ʿIlmī wa Farhangī, 1361 Sh.
ʿAṭārudī, ʿAzīz Allāh. ''Musnad al-Imām al-Jawād''. Qom: al-Muʾtamar al-ʿĀlamī li-l-Imām al-Riḍā, 1410 AH.
Al-Zuhaylī, Zahbah. Al-Tafsīr al-munīr fī al-'aqīda wa al-sharī'a wa al-manhaj. Beirut: Dār al-fikr, 1411 AH.
ʿAṭārudī, ʿAzīz Allāh. ''Musnad al-Imām al-Shahīd''. [n.p]: ʿAṭārud, first edition, 1376 SH.
Amīn, al-Sayyid Muḥsin al-. ''Aʿyān al-Shīʿa''. Edited by Ḥasan Amīn. Beirut: Dār al-Tʿāruf li-l-Maṭbūʿāt, 1403AH.
Aḥmad b. Ḥanbal. ''Faḍāʾil al-ṣaḥāba''. Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1430 AH.
Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbd Allāh al-. ''Rūḥ al-maʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
Anṣārī, Ismāʿīl al-. ''Al-Mawsūʿat al-kubrā ʿan Fāṭimat al-Zahrāʾ''. Qom: Dalīl-i Mā, 1428 AH.
Abū l-Faraj al-Iṣfahānī, ʿAlī b. al-Ḥusayn. ''Maqātil al-Ṭālibīyyīn''. Edited by Sayyid Aḥmad Ṣaqar. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, 1416 AH.
Abī Mikhnaf, Lūṭ b. Yaḥyā. ''Waqʿat al-Ṭaff''. Edited by Muḥammad Hādī Yūsufī Gharawī. First edition. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī, 1367 Sh.
Abū Dāwūd, Sulaymān b. Ashʿth. Sunan Abū Dāwūd. Edited by Muḥammad Muḥyi al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Cairo: [n.d], Beirut: [n.d].
Abū l-Futūḥ al-Rāzī, Ḥusayn b. 'Alī. ''Rawḍ al-Jinān wa Rawḥ al-Janān fī Tafsīr al-Qurʾān''. Edited by Yāḥiqī wa Naṣiḥ . Mashhad: Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1375 Sh.
Āqā Buzurg al-Tihrānī, Muḥammad Muḥsin. ''Al-Dharīʿa ilā taṣānīf al-Shīʿa''. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, n.d.
Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbd Allāh al-. ''Rūḥ al-maʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm''. Edited by Muḥammad al-Ḥusayn al-ʿArab. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 AH.
Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbd Allāh al-. ''Rūḥ al-maʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm''. Edited by ʿAlī ʿAbd al-Bārī al-ʿAṭīyya. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
Amīn, Sayyid Muḥsin al-. ''Aʿyān al-Shīʿa''. Beirut: Dār al-Taʿāruf, [n.d].
Amīn, Sayyid Muḥsin al-. ''Aʿyān al-Shīʿa''. Beirut: Dār al-Taʿāruf, 1421 AH.
Ardibīlī, Aḥmad b. Muḥammad. ''Zubdat al-bayān fī aḥkām al-Qurʾān''. Edited by Muḥammad Bāqir Bihbūdī. Tehran: al-Maktaba al-Murtaḍawīyya, [n.d].
Ardibīlī, Muḥammad ʿAlī. Jāmiʿ al-ruwāt. Maktabat al-Muḥammadī, [n.d].
ʿAyyāshī, Muḥammad b. Masʿūd al-. ''Tafsīr al-ʿAyyāshī''. Edited by Rasūlī Maḥallātī. Tehran: al-Maktaba al-ʿIlmīyya al-Islāmīyya, 1380 Sh.
ʿAskarī, Ḥusayn b. ʿAbd Allāh, al-. ''Muʿjam al-Furūq al-lughawiyya''. Third edition. Qom: Muʾassisa Nashr-i Islāmī, 1384 SH.
ʿAskarī, Ḥusayn b. ʿAbd Allāh, al-. Muʿjam al-Furūq al-lughawiyya, al-ḥāwī li kitāb Abī Hilāl al-ʿAskarī wa juzʾan min kitāb al-Sayyid Nūr al-Dīn al-Jazāʾrī. Qom: 1412 AH.
ʿAqīlī, Muḥammad b. ʿUmar. Kitāb al-ḍuʿafā al-kabīr. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, [n.d].
Ayāzī, Sayyid Mūhammad ʿAlī. "Tafsīr-i Qurʾān" dar Dānishnāma-yi Qurʾān wa Qurʾān pazhūhī. Edited by Bahāʾ al-Dīn Khurramshāhī. vol. 1. Tehran: Dūstān-Nāhīd, 1377 Sh.

B

Sources
Bīāzār-i Shīrāzī, Bāstanshināsī wa jughrāphīyā-yi tārīkhī-yi qiṣaṣ-i Qur'ān, Tehran: Daftar-i Nashr-i Farhang, 1386 AH.
Burūjirdī, Muḥammad Ibrāhīm. Tafsīr-i Jāmi'. Tehran: Kitābkhāna-yi Ṣadr, 1366 Sh.
Burūjirdī, Ḥusayn. Jāmiʿ aḥādīth al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa.
Badīʿ Yaʿqūb , Imīl. ''Mawsūʿat al-ulūm al-lugha al-ʿArabiyya''. First edition. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 2006 CE.
Bayhaqī, ʿAlī b. Zayd. ''Tārīkh-i Bayhaq''. Edited by Aḥmad Bahmanyār. Tehran: Intishārāt-i Furūghī, 1361 Sh.
Baḥrānī, ʿAbd Allāh Iṣfahānī. ʿAwālim al-ʿulūm wa al-maʿārif. Mustadrak, Hadrat Zahra (a) to Imam al-Jawad (a). Qom: Muʾassisa al-Imām al-Mahdī (a), [n.d].
Baḥrānī, Yūsuf al-. ''Al-Ḥadāʾiq al-nāḍira fī aḥkām al-ʿitrat al-ṭāhira''. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1985.
Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl al-. ''Ṣaḥīḥ al-Bukhārī''. Edited by Muḥammad Zuhayr. Beirut: Dār Ṭawq al-Nijāh, 1422 AH.
Balādhurī, Aḥmad b.Yaḥyā al-. ''Futūḥ al-buldān''. Beirut: Dār wa Maktabat al-Hilāl, 1988.
Balādhurī, Aḥmad b.Yaḥyā al-. '' Ansāb al-ashrāf''. Edied by Suhayl Zakkar and Rīyāḍ Ziriklī. Beirut: Dār al-fikr, 1417AH-1996.
Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān al-. ''Al-Burhān fī tafsīr al-Qurʾān''. Tehran: Bunyād-i Biʿthat, 1416 AH.
Bayhaqī, ʿAlī b. Ẓayd al-. ''Lubāb al-ansāb wa l-alqāb wa l-aʿqāb''. Edited by Sayyid Mahdī Rajāʾī. Qom: Kitābkhāna-yi Āyat Allāh al-Marʿashī, 1410 AH.
Bayhaqī, Aḥmad b. Ḥusayn al-. ''Al-Asmāʾ wa l-ṣifāt''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, n.d.
Buṭrus al-Bustānī.''Dāʾirat al-maʿārif al-Bustānī''. Beirut: Dār al-Maʿrifa, n,d.
Baghdādī, ʿAbd al-Qāhir b. al-Ṭāhir al-. ''Kitāb uṣūl al-dīn''. Istanbul: [n.p], 1928.
Baghdādī, Muḥammad b. al-Ḥabīb al-. ''Al-Muḥabbar''. [n.p]: Maṭbaʿat al-Dāʾira, 1361 AH.
Baḥr al-ʿUlūm, Muḥammad al-Mahdī al-. ''Al-Fawāʾid al-rijālīyya''. Tehran: Maktabat al-Ṣādiq, 1363 Sh.
Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān al-. ''Al-Burhān fī tafsīr al-Qurʾān''. Qom: Bunyād-i Biʿthat, 1416 AH.
Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān al-. ''Al-Burhān fī tafsīr al-Qurʾān''. Qom: Bunyād-i Biʿthat, 1389 Sh.
Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān al-. ''Al-Burhān fī tafsīr al-Qurʾān''. Translated to Farsi by Riḍā Nāẓimīyān. Tehran: Kitāb-i Ṣubḥ, 1388 Sh.
Baḥrānī, Ibn Maytham al-. Qawāʿid al-marām fī ʿilm al-kalām. Edited by Aḥmad Ḥusaynī. Qom: 1398 AH.
Balādhurī, Aḥmad b. Yaḥyā al-. ''Ansāb al-ashrāf''. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 AH.
Balādhurī, Aḥmad b. Yaḥyā al-. ''Ansāb al-ashrāf''. Beirut: Dār al-Taʿāruf, 1977.
Balādhurī, Aḥmad b. Yaḥyā al-. ''Ansāb al-ashrāf''. Edited by Suhayl Zakār & Riyāḍ al-Ziriklī. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 AH.
Balādhurī, Aḥmad b. Yaḥyā al-. ''Futūḥ al-buldān''. Beirut: Dār wa maktabat al-hilāl, 1988.
Barqī, Aḥmad b. Muḥammad. Kitāb al-maḥāsin. Edited by Muḥaddith Armawī. Qom: 1331 Sh.
Baḥrānī, Yūsuf b. Aḥmad al-. Al-Ḥadāʾiq al-nāḍira fī aḥkām al-ʿitrat al-ṭāhira. Qom: 1363-1367 Sh.
Bayhaqī, Aḥmad b. al-Ḥusayn al-. ''Dalāʾil al-nubuwwa wa maʿrifat aḥwāl ṣāḥib al-sharīʿa''. Edited by ʿAbd al-Muʿṭī al-Qalʿajī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1405 AH.
Bayhaqī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Tāj al-maṣādir''. Edited by Hādī ʿĀlimzāda. Tehran: [n.p], 1366 Sh.
Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl al-. ''Ṣaḥīḥ al-Bukhārī''. Istanbul: al-Maktaba al-Islāmīyya li-l-Nashr wa l-Tawzīʿ, [n.d].

C

Sources
Cohen, Abraham. ''Everyman's Talmud: the major teaching of the rabbinic sages''. Translated into Farsi by Amir Firiydūn Gurgānī. Tehran: Nashr Yahūdā, 1350 SH.

D

Sources
Dīnawarī, Aḥmad b. Dāwūd al-. ''al-Akhbār al-ṭiwāl''. Edited by ʿAbd al-Munʿim ʿĀmir. Qom: Manshūrāt al-Sharīf al-Raḍī, 1368Sh.
Daylamī, Ḥasan b. Abī l-Ḥasan al-. ''Irshād al-qulūb''. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, 1412 AH.
Maḥallātī, Ḍhabīḥ Allāh. Maʾthar al-kubrā fī tārīkh Sāmarrāʾ. Qom: Maktabat al-Ḥaydarīyya, 1384 Sh.
Dhahabī, Muḥammad b. al-Aḥmad al-. ''Siyar aʿlām al-nubalāʾ''. Beirut: Muʾassisat al-Risāla, 1413 AH.
Dhahabī, Muḥammad b. al-Aḥmad al-. ''Tārīkh al-Islām wa wafayāt al-mashāhīr wa l-aʿlām''. Edited by ʿUmar ʿAbd al-Salām al-Tadmurī. Second edition. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1413 AH.
Dhahabī, Muḥammad b. al-Aḥmad al-. ''Tārīkh al-Islām''. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1407 AH.
Dihkhudā, ʿAlī Akbar. ''Farhang-i lughat''. Tehran: Muʾassisa-yi Lughatnāma-yi Dihkhudā, 1341 Sh.
Dīnawarī, Aḥmad b. Dāwūd al-. ''Al-Imāma wa l-sīyāsa''. Edited by Ṭāhā Muḥammad al-Zaynī. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1410 AH.
Dūlābī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Al-Dhurrīyya al-ṭāhira al-nabawīyya''. Kuwait: Dār al-Salafīyya, 1407 AH.

F

Sources
Fayyāz Lāhījī. Sarmāya-yi imān dar ʾuṣūl-i iʿtiqādāt. Edited by Ṣādiq Lārījānī, Tehran: Al-Zahrāʾ, 1372 Sh.
Farhangnāma-yi ʿulūm-i Qurʾān. Qom: Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, [n.d].
Fīrūz Abādī, Muḥammad b. Ya'qūb. Baṣāʾir ḍawī al-tamyīz fī latāʾif kitāb al-ʿazīz. Beirut: Maktabat al-Ilmīyya, [n.d].
Fāryāb, Muḥammad Ḥusayn. Ta'ammulī dar nazarīyya-yi Allāma Ṭabāṭabāʾī dar mafhūm-i imāmat dar āya-yi ibtilā'. Marifat Kalāmī, 1390 Sh. [n.p].
Faḍl Allāh, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. Tafsīr min waḥy al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Milāk li-Ṭabā'at wa al-Nashr, 1419 AH.
Fattāl al-Nayshābūrī, Muḥammad b. al-Aḥmad al-. ''Rawḍat al-wāʿiẓīn''. Qom: Manshūrāt al-Sharīf al-Raḍī, 1375 Sh.
Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. al-ʿUmar al-. ''Mafātīḥ al-ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)''. Third edition. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1420 AH.
Fīrūz Abādī, Majd al-Dīn. ''Al-Qāmūs al-muḥīṭ''. Edited by Muḥammad al-Marʿashī. Bierut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1417 AH.
Fāḍil Miqdād, Miqdād b. ʿAbd Allāh al-. ''Al-Lawāmiʿ al-ilāhīyya fī l-mabāḥith al-kalāmīyya''. Edited by Muḥammad ʿAlī al-Qāḍī al-Ṭabāṭabāyī. Qom: [n.p], 1387 Sh.
Fāḍil Miqdād, Miqdād b. ʿAbd Allāh al-. ''Kanz al-ʿirfān fī fiqh al-Qurʾān''. Edited by Muḥammad Bāqir Sharīfzāda & Muḥammad Bāqir Bihbūdī. Tehran: Nashr-i Murtaḍawī, [n.d].
Fayḍ al-Kāshānī, Muḥammad b. al-Murtaḍā al-. ''Tafsīr al-Ṣāfī''. Edited by Ḥusayn Aʿlamī. Second edition. Tehran: Maktabat al-Ṣadr, 1415 AH.
Furāt al-Kūfī, Abu l-Qāsim Furāt b. Ibrāhīm. Tafsīr furāt al-kūfī. Tehran: Sāzmān-i Chāp wa Intishārāt-i Wizārat-i Irshād-i Islāmī, 1410 AH.

E

Sources
Kohlberg, Etan. A Medieval Muslim Scholar at Work: Ibn Ṭāwūs and His Library. Translated as "Kitābkhāna Ibn Ṭāwūs wa aḥwāl wa āthār oū" by ʿAlī Qarāʾyī and Rasūl Jaʿfarīyān. Qom, 1993.

G

Sources
Gharawī Tabrīzī, Alī . Al-Tanqīḥ fī sharh-i ʿurwat al-wuthqā; taqrīrāt-i dars-i Aytullāh al-Khoeī. Qom: 1418 AH.
Gurjī, Abu l-Qāsim. Tārīkh-i fiqh wa fuqahā. Tehran: Intishārāt-i Samt, 1385 Sh.

H

Sources
Ḥimawī Shāfiʿyī, Ibrāhīm b. Saʿd al-Dīn. Farāʾid al-samṭayn. Beirut: Muʾassisa al-Maḥmūd, 1400 AH.
Ḥimyarī, ʿAbd Allāh b. Jaʿfar al-. Qurb al-isnād. Qom: 1413 AH.
Ḥāʾirī Khorāsānī, Hādī. Muʿjizāt wa kirāmāt aʿimma-yi athār. Qom: 1417 AH.
Ḥākim al-Nayshābūrī. Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-. Al-Mustadrak ʿala l-ṣaḥīḥayn. Beirut: 1418 AH.
Ḥakīm, Muḥsin. Mustamsak al-ʿUrwat al-wuthqā. Najaf: 1388 Sh. Beirut: Lithography, [n.d].
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. Al-Mu'tabar fī sharḥ al-mūkhtaṣar. Qom: 1364 Sh.
Ḥillī, Ibn Idrīs al-. Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li taḥrīr al-fatāwī. Qom: 1410-1411 AH.
Ḥābībī, Salmān and Mukhtār Shams al-Dīnī Muṭlaq. Kitāb shināsī Imām Sajjād, Ṣaḥīfa al-Sajjādīyya wa Risāla al-Ḥuqūq. 1st ed. Tehran: Majmaʿ Jahānī Ahl al-Bayt (a), 1394 Sh.
Ḥusaynī Jalālī, Sayyid Muḥammad Riḍā. Jahād-i Imām Sajjād. Translated by Mūsā Dānish. 1st ed. Mashhad: Bunyād-i Pazhūhishha-yi Islāmī, 1382 Sh.
Ḥusaynī Jalālī, Sayyid Muḥammad Riḍā. Risālat al-Ḥuqūq, Dānishnāmah-yi Jahān Islām. 1st ed. Tehran: Bunyād-i Dāʾirat al-Maʿārif al-Islāmī, 1393 Sh.
Ḥusaynī Hamadānī, Muḥammad. Anwār-i dirakhshān dar tafsīr-i Qurʾān. Tehran: Luṭfī, 1404 AH.
Ḥusaynī Dashtī, Musṭafā. ''Maʿārif wa Maʿārīf''. [n.p]: Muʾassisat Tahqīqāt wa Nashr Maʿārif Ahl -al-Bayt (a), [n.d].
Haytamī, Aḥmad b. Ḥajar al-. ''Al-Ṣawāʿiq al-muḥriqa''. Istanbul: Maktabat al-Ḥaqīqa, 1424 AH.
Ḥaydar, Asad. ''Al-Imām al-Ṣādiq wa l-madhāhib al-arbaʿa''. Fifth edition. Beirut: Dār al-Taʿāruf, 1422 AH.
Ḥākim al-Ḥaskānī, ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh al-. ''Shawāhid al-tanzīl li-qawāʿid al-tafḍīl''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1393 AH.
Haytamī, Aḥmad b. Ḥajar al-. ''Al-Ṣawāʿiq al-muḥriqa''. Cairo: Maktabat al-Qāhira, Markaz-i 1385 AH.
Ḥākim al-Nayshābūrī. Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-. ''Al-Mustadrak ʿala l-ṣaḥīḥayn''. Edited by Musṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1411 AH.
Ḥākim al-Nayshābūrī. Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-. ''Al-Mustadrak ʿala l-ṣaḥīḥayn''. Cairo: Dār al-Ḥaramyn li-l-Nashr wa l-Ṭibāʿa, 1417 AH.
Ḥākim al-Ḥaskānī, ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh al-. Shawāhid al-tanzīl li-qawāʿid al-tafḍīl. Tehran: Sāzmān-i Chāp wa Intishārāt-i Wizārat-i Irshād-i Islāmī, 1411 AH.
Ḥaskānī, ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh al-.''Shawāhid al-tanzīl li-qawāʿid al-tanḍīl''. Edited by Muḥammad Bāqir Maḥmūdī. Tehran: Majmaʿ Iḥyāʾ al-Thiqāfat al-Islāmī, 1411 AH.
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. ''Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl wa l-ḥarām''. Qom: Amīr, 1409 AH.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. Khulāṣat al-aqwāl. Edited by Jawād Qayyūmī. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī Tābiʿat li Jamāʿat al-Mudarrisīn, [n.p].
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. Mukhtalaf al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn, 1413 AH.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. Kashf al-murād fī fahm tajrīd al-iʿtiqād qism al-Ilāhīyāt. Qom: Muʾassisat Imām Ṣādiq (a), 1382 Sh.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. Nahj al-ḥaq. Qom: Dār al-Hijra, 1407 AH.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. Khulāṣat al-aqwāl. Nashr al-Fiqāha, 1417 AH. [n.p].
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. Rijāl ʿallāma. Qom: Maktabat al-Raḍī, 1402 AH.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. ''Tadhkirat al-fuqahāʾ''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1388 AH.
Ḥillī, al-Ḥasan b. Yūsuf al-. ''Tadhkirat al-fuqahāʾ''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1414 AH.
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. ''Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl wa l-ḥarām''. Edited by Muḥammad ʿAlī Baqqāl. Second edition. Qom: Muʾassisa-yi Ismāʿīlīyān, 1408 AH.
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. ''Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl wa l-ḥarām''. Second edition. Qom: Muʾassisa-yi Maṭbūʿātī-yi Ismāʿīlīyān, 1408 AH.
Ḥillī, Muḥammad b. al-Aḥmad al-. ''Al-Sarāʾir''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1410 AH.
Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. ''Īḍāḥ al-taraddudāt''. Edited by Sayyid Mahdī Rajāʾī. Qom: Kitābkhāna-yi Āyatollāh Marʿashī al-Najafī, 1428 AH.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ʾAmal al-āmil. Baghdad: Maktabat al-Andalus, [n.d].
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Wasāʾil al-Shīʿa''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, [n.d].
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Wasāʾil al-Shīʿa''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1416 AH.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Wasāʾil al-Shīʿa''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1414 AH.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Hidāyat al-umma ʾilā ahkām al-ʾaʾimma''. Mashhad: Majmaʾ al-Buhūth al-Islāmiyya, 1414 AH.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Wasāʾil al-Shīʿa''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth, 1414 AH.
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Tafṣīl wasāʾil al-Shīʿa ilā taḥṣīl masā'il al-sharī'a. 1st Edition. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1409 AH.
Ḥusaynī Shīrāzī, ʿAbd al-Majīd al-. ''Dhakhīrat al-dārayn''. Qom: Zamzam-i Hidāyat, [n.d].
Ḥuwayzī, ʿAbd ʿAlī b. al-Jumʿa al-. Tafsīr nūr al-thaqalayn. Qom: ʿIsmā'ilīyān, 1415 AH.
Ḥuwayzī, ʿAbd ʿAlī b. al-Jumʿa al-. ''Nūr al-thaqalayn''. Second edition. Qom: al-Maṭbaʿa al-ʿIlmīyya, [n.d].
Ḥamawī, Yāqūt b. ʿAbd Allāh al-. ''Muʿjam al-buldān''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1399 AH.
Ḥamawī, Yāqūt b. ʿAbd Allāh al-. ''Muʿjam al-buldān''. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1995.
Ḥarbī, Abū Isḥāq al-. ''Al-Manāsik wa amākin ṭuruq al-ḥajj wa maʿālim al-jazīra''. Riyadh: Manshūrāt Dār al-Yamāma li-l-Baḥth wa l-tarjuma wa l-nashr, 1969.

I

Sources
Ḥillī, Ibn Fahd. Al-Muhadhdhab al-bāriʿ fī sharḥ al-mukhtaṣar al-nāfiʿ. Qom: 1407, 1413 AH.
Ibn al-Barrāj, al-Ṭarābulusī. Al-Muhadhdhab. Qom: 1406 AH.
Ibn Basṭām, Ḥusayn and ʿAbd Allāh Ibn Basṭām. Ṭib al-aʾimma. Najaf: 1385; Qom: Lithography, 1363 Sh.
Ibn al-Nadīm, Muḥammad b. Isḥāq. Al-Fihrist. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1398 AH.
Ibn Baṭūṭa, Muḥammad b. ʿAbd Allāh. Al-Raḥla Ibn Baṭūṭa. Edited by ʿAbd al-Hādī Tāzī. Rabat: Ākādimīyya al-Mamlikat al-Maghribīyya, 1417 AH.
Ibn Sīnā, ʿAbd Allāh. Al-Ishārāt wa al-tanbīhāt. with the commentary of Naṣīr al-Dīn Ṭūsī and Sharḥ al-sharḥ li Quṭb al-Dīn Rāzī, Tehran: 1403 AH.
Iṣfahānī, Muḥammad Ḥusayn. Tuḥfat al-ḥakīm. Annotated by Mahdī Ḥāʾirī Yazdī. Tehrān: Markaz-i Nashr-i Islāmī, 1380 AH.
Ibn Dāwūd al-Ḥillī, Ḥasan b. 'Alī. Kitāb al-rijāl. Tehran: Dānishgāh-i Tehrān, 1342 Sh.
Ibn Qūlawayh, Jaʿfar b. Muḥammad. Kāmil al-zīyārāt. Edited by ʿAbd al-Ḥusayn Amīnī. Najaf: Dār al-Murtaḍawīyya, 1356 Sh.
Īrawānī, Muḥammad Bāqir al-. Durūs tamhīdīyya fī al-qawāʿid al-rijālīyya. Qom: Intishārāt-i Madyan, 1431 AH.
Imām Khomeinī. Tawḍīh al-masāʾil. Edition 8. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1424 AH.
Ibn Ṣāʿid Andulusī, Ṣāʿid b. Aḥmad. Al-Taʿrīf bi ṭabaqāt al-umam. Edited by Ghulāmriḍā Jamshīdnizhād. Tehran: Markaz-i Pazhūhishī-yi Mīrāth-i Maktūb, 1376 Sh.
Ibn Khalkān, Aḥmad b. Muḥammad. Wafayāt al-aʿyān wa ʾanbāʾ ʾabnāʾ al-zamān. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, 1364 Sh.
Ibn Kalbī, Hisham b. Muḥammad. Nasab al-muʿid wa Yaman al-kabīr. Edited by Ḥasan Nājī. Lebanon: ʿĀlam al-Kutub, 1425 AH.
Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsuf b. ʿAbd Allāh. Al-Istīʿāb fī maʿrifat al-aṣḥāb. Edited by ʿAlī Muḥammad al-Bajāwī. Beirut: Dār al-Jail, 1412 AH.
Ibn Sulaymān, Maqātil. Tafsīr-i maqātil-i ibn-i sulaymān, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1423 AH.
Ibn Ṣabbāgh Mālikī. Al-Fuṣūl al-muhimma. Qom: Dār al-Ḥadīth, 1422 AH.
Ibn ʿAbd Rabbih. Al-ʿAqd al-farīd. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya, [n.d].
Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī. Zād al-masīr fī ilm al-tafsīr. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1422 AH.
Iṣfahānī, Abū l-Faraj al-. ''Al-ʾAghānī''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1415 AH.
Ibn Abī l-Thalj. ''Tārīkh al-Aʾimma''. Qom: Kitābkhāna-yi Āyat Allāh al-Marʿashī, 1406 AH.
Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsuf b. ʿAbd Allāh. ''Al-Istīʿāb fī maʿrifat al-aṣḥāb''. Beirut: Dār al-Jail, 1412 AH.
Ibn Shahrāshūb, Muḥammad b. ʿAlī. ''Manāqib Āl Abī Ṭālib''. Edited by Ḥāshim Rasūlī. Qom: Nashr-i ʿAllāma, 1379 Sh.
Ibn Miskawayh, Aḥmad b. Muḥammad. ''Tajārub al-umam''. Edited by Abu l-Qāsim Imāmī. Second edition. Tehran: Dār Surūsh li-l-Ṭibāʿa wa l-Nashr, 1366Sh-1407AH-1987.
Ibn Saʿd, Muḥammad b. Manīʿ al-Ḥāshimī al-Baṣrī. ''Al-Ṭabaqāt al-kubrā''. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya,1410AH-1990.
Ibn Saʿd, Muḥammad. Al-Ṭabaqāt al-kabīr. Edited by ʿAbd al-Qādir Aḥmad ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1410 AH/1990.
Ibn Qutayba al-Dīnawarī, ʿAbd Allah b. Muslim . ''Al-Imāma wa l-sīyāsa al-mʿrūf bi-tārīkh al-khulafāʾ''. Edited by ʿAlī Shīrī. Beirut: Dār al-Awḍāʾ. 1410AH-1990.
Ibn Qutayba al-Dīnawarī, ʿAbd Allah b. Muslim . ''Al-Maʿārif''. Edited by Tharwat ʿAkkāsha. Cairo: Al-hayʾa al-Misrīyya al-'āmma li l-kitāb. 1992 CE.
Ibn Khaldūn, ʿAbd l-Raḥmān b. Muḥammad. ''Tārīkh Ibn Khaldūn''. Edited by Khalīl Shaḥāda. Second edition. Beirut: Dār al-Fikr, 1408AH-1988.
Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār al-Fikr, 1407AH-1986.
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. Al-Bidāya wa l-nihāya. Edited by ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. Egypt: Hijr li Ṭabāʿat wa al-Nashr wa al-Tawziʿ wa al-Iʿlān, 1997.
Ibn Kathīr al-Dimashqī, Ismāʿīl b. ʿUmar. Qiṣaṣ al-anbīyāʾ. Edited by Muṣtafā ʿAbd al-Waḥidī. Beirut: Muʾassisa ʿUlūm al-Qurʾān, 1411 AH.
Ibn Ḥabīb Baghdādī, Muḥammad b. Ḥabīb, Al-Muḥbir, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīda, [n.d].
Ibn Ḥazm al-Andulīsī, ʿAlī b. Aḥmad b. Saʿīd. ''Jamharat ansāb al-ʿarab''. Edited by A committee of scholars. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1403AH-1983.
Ibn al-Athīr al-Jazarī, ʿAlī b. Abī l-Karam. ''Al-Kāmil fī l-tārīkh''. Beirut: Dār Ṣādir, 1385 AH-1965.
Ibn al-Ṭiqṭaqī, Muḥammad b. ʿAlī b. Ṭabāṭabā. ''Al-Fakhrī fī l-ādāb al-sulṭānīyya wa l-duwal al-Islāmīyya''. Edited by ʿAbd al-Qādir Muḥammad Māyū. Beirut: Dār al-Qalam al-ʿArabī, 1418AH-1997.
Ibn al-ʿIbrī, Ghirīghurīyūs b. Hārūn. ''Tārīkh mukhtaṣar al-duwal''. Edited by Āntūn Ṣāliḥānī al-Yasūʿī. Third edition. Beirut: Dār al-Sharq, 1992.
Ibn Fāris. ''Muʿjam maqāyīs al-lugha''. Qom: Maktab al-Aʿlām al-Islāmī, 1404 AH.
Ibn Aʿtham al-Kūfī, Aḥmad b. Aʿtham. ''Kitāb al-Futūḥ''. Edited by ʿAlī Shīrī. Beirut: Dār al-Aḍwaʾ, 1411AH-1991.
Irbilī, ʿAlī b. ʿĪsā al-. ''Kashf al-ghumma fī maʿrifat al-aʾimma''. Qom: Raḍī, 1421 AH.
Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsuf b. ʿAbd Allāh. ''Al-Istīʿāb fī maʿrifat al-aṣḥāb''. Edited by ʿAlī Muḥammad al-Bajāwī. Beirut: Dār al-Jīl, 1412 AH.
Ibn Abī l-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd b. Hibat Allāh. ''Sharḥ Nahj al-balagha''. Qom: Maktabat Āyat Allāh al-Marʿashī, 1404 AH.
Ibn Ḥabbān, Muḥammad. Al-Majrūḥīn min al-muḥaddithīn wa al-ḍuʿafā wa al-matrūkīn. Edited by Maḥmūd Ibrāhīm Zāyid. Ḥalab: Dār al-Waʿy, 1396 AH.
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī. ''Al-Iṣāba fī tamyyīz al-ṣaḥāba''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
Ibn ʿAnba, Aḥmad b. ʿAlī b. Ḥusayn b. ʿAlī. ʿUmdat al-ṭālib fi ansāb Āl Abī Ṭālib. Najaf: [n.d].
Ibn al-Athīr al-Jazarī, ʿAlī b. Muḥammad. ''Usd al-ghāba fī maʿrifat al-ṣaḥāba''. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 AH.
Ibn al-ʿImrānī, Muḥammad b. ʿAlī. ''Al-Inbāʾ fī tārīkh al-khulafāʾ''. Edited by Qāsim al-Sāmirāʾī. Cairo: Dār al-Āfāq al-ʿArabīyya, 1421 AH.
Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī. ''Al-Muntaẓam fī tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1412 AH.
Ibn Abī l-Ḥātam, ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad. ''Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm''. Edited by Asʿad Muḥammad al-Ṭayyib. Third edition. Riyadh: Maktabat Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 1419 AH.
Ibn Qutayba al-Dīnawarī, ʿAbd Allah b. Muslim . ''Al-Imāma wa l-sīyāsa''. Qom: Intishārāt-i al-Sharīf al-Raḍī, 1413 AH.
Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram. ''Mūkhtasar tārīkh Dimashq''. Damascus: Dār al-Fikr, 1404 AH.
Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram. ''Lisān al-ʿArab''. Edited by ʿAlī al-shīrī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1408 AH.
Ibn Meytham Baḥrānī. Sharḥ Nahj al-balāgha. Qom: Markaz al-Nashr Maktab al-Aʿlām al-Islāmī, 1362 Sh.
Ibn Shuʿba al-Ḥarrānī, Ḥasan b. ʿAlī. ''Tuḥaf al-ʿuqūl ʿan Āl-i al-Rasūl''. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Second edition. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1404 AH.
Ibn Abī l-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd b. Hibat Allāh. ''Sharḥ Nahj al-balāgha''. Cairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabīyya, 1378 AH.
Ibn Abī l-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd b. Hibat Allāh. ''Sharḥ Nahj al-balāgha''. Baghdad: Dār al-Kutub al-ʿArabī, 1426 AH.
Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī. ''Al-Muntaẓam fī tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭāʾ. Beirut: [n.p], 1412 AH.
Ibn al-Mashhadī, Muḥammad. ''Al-Mazār al-kabīr''. Qom: Qayyūm, 1419 AH.
Ibn ʿAsākir, ʿAlī b. al-Ḥasan. ''Tārīkh madīnat Dimashq''. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 AH.
Ibn ʿĀshūr, Muḥammad b. al-Ṭāhir. ''Al-Taḥrīr wa l-tanwīr''. Beirut: Muʾassisat al-Tārīkh, 1420 AH.
Ibn Aʿtham, Muḥammad b. ʿAlī. ''Al-Futūḥ''. Edited by ʿAlī Shīrī. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1991.
Ibn Athīr, ʿAlī b. Muḥammad. ''Al-Kāmil fī l-tārīkh''. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1965.
Ibn Athīr, ʿAlī b. Muḥammad. ''Usd al-ghāba''. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, [n.d].
Ibn Fāris, Aḥmad. ''Muʿjam maqāyīs al-luga''. Qom: Maktab al-Aʿlām al-Islāmī, 1404 AH.
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Kitab al-thiqāt''. Edited by ʿAzīzbīg et.al. Hyderabad: [n.p], 1393 AH.
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī. ''Al-Iṣāba fī tamyīz al-ṣaḥāba''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī. ''Taqrīb al-tahdhīb''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
Ibn Ḥamza, Muḥammad b. ʿAlī. ''Al-Wasīla ilā nayl al-faḍīla''. Qom: Kitābkhāna-yi Āyatollāh Marʿashī al-Najafī, 1408 AH.
Ibn Ḥazm, ʿAlī b. Aḥmad. ''Jumhurat ansāb al-ʿarab''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1403 AH.
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Al-Majrūḥīn''. Edited by Maḥmūd Ibrāhīm Zāʾid. Mecca: Dār al-Bāzz, [n.d].
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Al-Ṣaḥīḥ''. Beirut: Muʾassisat al-Risāla, 1414 AH.
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Kitab al-Thiqāt''. [n.p]: Muʾassisat al-Kutub al-Thiqāfīyya, 1393 AH.
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Kitab al-Thiqāt''. Hyderabad: Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUthmānīyya, 1973.
Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ''Mashāhīr ʿulamāʾ al-amṣār''. Cairo: Dār al-Ifāʾ, 1411 AH.
Ibn Hishām, ʿAbd al-Malik. ''Al-Sīra al-nabawīyya''. Edited by Muṣṭafā al-Saqā. Beirut: Dār al-Maʿrifa, [n.d].
Ibn Hishām, ʿAbd al-Malik. ''Al-Sīra al-nabawīyya''. Cairo: Madanī, 1383 AH.
Ibn ʿInaba, Aḥmad. ''ʿUmdat al-ṭālib''. Najaf: al-Maktaba al-Ḥaydarīyya, 1380 AH.
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1408 AH.
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Edited by ʿAlī Shīrī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1408 AH.
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar. ''Al-Bidāya wa l-nihāya''. Beirut: Dār al-Fikr, 1407 AH.
Ibn Khaldūn, ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad. ''Dīwan al-mubtadaʾ wa l-khabar''. Edited by Khalīl al-Shaḥāda. Second edition. Beirut: Dār al-Fikr, 1408 AH.
Ibn Nimā al-Ḥillī, Jaʿfar b. Muḥammad. ''Muthīr al-aḥzān''. Qom: Madrisat al-Imām al-Mahdī, 1406 AH.
Ibn Qudāma, ʿAbd Allāh. ''Al-Tabyīn fī ansāb al-qurashīyyīn''. Beirut: [n.p], 1408 AH.
Ibn Saʿd, Muḥammad. ''Al-Ṭabaqāt al-kubrā''. Beirut: Dār al-Ṣādir, [n.d].
Ibn Shahrāshūb, Muḥammad b. ʿAlī. ''Manāqib Āl Abī Ṭālib''. Najaf: al-Maktaba al-Ḥaydarīyya, 1376 AH.
Ibn Shahrāshūb, Muḥammad b. ʿAlī. ''Manāqib Āl Abī Ṭālib''. Qom: ʿAllāma, 1379 AH.
Ibn Shahrāshūb, Muḥammad b. ʿAlī. ''Manāqib Āl Abī Ṭālib''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1430 AH.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Amān al-akhṭār fī wazāyif al-asfār''. Qom: 1409 AH.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Al-Luhūf ʿalā qatlay al-ṭufūf''. Tehran: Nashr-i Āfāq, 1381 Sh.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Iqbāl al-aʿmāl''. Edited by Jawād Qayyūmī. Qom: Markaz al-Nashr al-Tābiʿ li-Maktab al-Aʿlām al-Islāmī, 1416 AH.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Iqbāl al-aʿmāl''. Edited by Jawād Qayyūmī. Qom: Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, 1376 Sh.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. Kashf al-maḥajja li-thamart al-muhja. Najaf: 1370 AH.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Amān al-akhṭār fī wazāyif al-asfār''. Qom: 1409 AH.
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Falāḥ al-sāʾil wa najāḥ al-masāʾil fī ʿamal al-yawm wa al-laylah''. Printed by Ghulām Ḥusayn Majīdī. Qom: 1377 Sh.
Ījī, ʿAbd al-Raḥmān b. Aḥmad al-. ''Al-Mawāqif''. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, [n.d].
ʿIjlī, Aḥmad. Maʿārifat al-thiqāt. Medina: Maktabat al-Dār, 1405 AH.
Īrawānī, Muḥammad Bāqir al-. ''Durūs tamhīdīyya fī tafsīr āyāt al-aḥkām''. Qom: Dār al-Fiqh, 1423 AH.
Irbilī, ʿAlī b. ʿIsā al-. ''Kashf al-ghumma fī maʿrifat al-aʾimma''. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1405 AH.
Intishārāt-i Tafakkur. ''Tawḍīh al-masāʾil marājiʿ''. Qom: Intishārāt-i Tafakkur, 1372 SH.

J

Sources
Jazāʾirī, ʿAbd al-Nabī. Hāwi l-aqwāl fī maʿrifat al-rijāl. Qom: Muʾassisa al-Hidāya li-Iḥyāʾ al-Turāth, 1418 AH.
Jaṣāṣ, Aḥmad b. Alī, Aḥkām al-Qurʾān, Edited Muḥammad Ṣādiq Qamḥārī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1405 AH.
Jaʿfarīyān, Rasūl. ''Ḥayāt-i fikrī wa sīyāsī-yi Imāmān-i Shīʿa''. Third edition. Tehran: Nashr-i ʿIlm, 1393 SH.
Jawād, Muṣṭafa. Jāwān qabīla al-kurdīya al-mansīyya wa mashāhīr al-jāwānīyīn. Majalla Majmaʾ al-ʾilmī al-ʾIrāqī, 1375 AH.
Jabbārī, Muḥammad Riḍā. ''Sāzmān-i wikālat wa naqsh-i ān dar ʿaṣr-i Aʾimmah''. Qom: Muʾassisah-yi Imām Khomeini, 1382 SH.
Jaʿfarī, Yaʿqub. Tafsīr kawthar. Qom: Muʾassisat Intishārāt-i Hijrat, 1376 Sh.
Jawādī Āmulī. Barrasī-yi āya-yī mīthāq. Pāsdār-i Islām Journal, no 59, Fall 1365 SH.
Jaʿfarīyān, Rasūl. ''Aṭlas-i Shīʿa''. Tehran: Intishārāt-i Sāzmān-i Jughrāfīyāyī-yi Nīrūhā-yi Musallaḥ, 1387 SH.
Jurjānī, al-Sayyid Sharīf, al-. ''Al-Taʿrīfāt''. Fourth edition. Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusraw, 1412 AH.
Al-Jazāʾirī, Niʿmat Allāh b. Abd Allāh, Al-Nūr al-mubīn fī qiṣaṣ al-anbīyāʾ wa l-mursalīn, Qom: Maktabat Āyat Allāh al-Marʿashī, 1404 AH.

K

Sources
Kalbāsī, Muḥammad b. Muḥammad Ibrāhīm. Al-ʾIstishfāʾ bi al-turbat al-sharīfat al-Ḥusaynīyya. Edited by Ḥusayn Ghayb Ghulāmī. Qom: 1412 AH.
Khāwnsārī, Muḥammad Bāqir. Rawḍāt al-jannāt. Edited by Asadullāh Ismāʿīlīyān. Qom: Intishārāt-i Ismāʿīlīyān, [n.d].
Khaṭīb Baghdādī, Aḥmad b. ʿAlī. Tārīkh-i Baghdād. Edited by Musṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1417 AH.
Kāshif al-ghatā', Ja'far. Kashf al-ghatā' an mubhamāt al-sharī'a al-gharā. Qom: Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, 1422 AH.
Kirmanī, Maḥmūd. Al-Burhān fī tawjīh mutashābih al-Qurʾān. Edited by ʿAbd al-Qādir Aḥmad ʿAṭā. Beirut: 1406 AH/1986.
Khāmagar, Muḥammad. Sākhtār-i sūraha-yi Qur'ān-i karīm. Mu'assisa-yi Farhangī-yi Qur'ān wa Itrat-i Nūr al-thaqalayn. Qom: Nashr-i Nashrā, 1392 Sh.
Kashshī, Muḥammad b. ʿUmar al-. Ikhtīyār maʿrifat al-rijāl known as Rijāl al-Kashshī. Edited by Ḥasan Muṣṭafawī. Mashhad: Intishārat-i Dānishgāh-i Mashhad, 1390 Sh.
Kashshī, Muḥammad b. ʿUmar al-. ''Ikhtīyār maʿrifat al-rijāl''. Edited by Muḥammad Rajāʾī. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth, 1404 AH.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. ''Al-Kāfī''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1407 AH.
Khurramshāhī, Bahāʾ al-Dīn. ''Dānishnāmah-yi Qurʾān wa Qurʾān pazhūhī''. Tehran: Dūstān wa Nāhīd, 1377 Sh.
Khurramshāhī, Qawām al-Dīn. "Sūra-yi Ḥajj" in Dānishnāma-yi Qurʾān wa Qurʾān pazhūhī. Tehran: Dūstān-Nāhīd, 1377 Sh.
Khoei, Sayyid Abū l-Qāsim al-. ''Muʿjam rijāl al-ḥadīth''. Najaf: Muʾassisat al-Khoei al-Islāmīyya, [n.d].
Khoei, Sayyid Abū l-Qāsim al-. Muʿjam rijāl al-ḥadīth. Qom: Markaz-i Nashr-i Āthār al-Shʿīa, 1410 AH.
Khoei, Abū l-Qāsim. ''Mustanad al-ʿUrwa''. Qom: Luṭfī, 1364 Sh.
Khoeī, Abū l-Qāsim. Al-Bayān fī tafsīr al-Qurʾān. Beirut: 1987/1408 AH.
Kunjī al-Shāfiʿī, Muḥammad b. Yūsuf al-. ''Kifāyat al-ṭālib''. Tehran: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1404 AH.
Kashshī, Muḥammad b. ʿUmar al-. ''Rijāl al-Kashshī''. Mashhad: Intishārat-i Dānishgāh-i Mashhad, 1348Sh.
Khomeini, Sayyid Rūḥ Allāh. ''Taḥrīr al-wasīla''. Tehran: Muʾassisah-yi Tanẓīm wa Nashr-i Āthār-i Imām Khomeini, 1379 Sh.
Kāshānī, Mullā Fatḥ Allāh. Manhaj al-ṣādiqīn fī ilzām al-mukhālifīn. Kitābfurūshī-yi Muḥammad Ḥasan ʿIlmī. Tehran: 1336 Sh.
Kāshānī, Mullā Fatḥ Allāh al-. ''Khulāṣat al-Manhaj''. Edited by Abū l-Ḥasan Shaʿrānī. Tehran: Intishārāt-i Islāmīyyah, 1373 AH.
Khuṣaybī, Ḥusayn b. Ḥamdān al-. ''al-Hidāya al-kubrā''. Qom: al-Balāgh, 1419 AH.
Kafʿamī, Ibrāhīm b. ʿAlī al-. ''Al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʾ al-ḥusnā''. Edited by Fāris al-Hasūn. n.p: Muʾassisa-yi Qāʾim-i Āl Muḥammad, n.d.
Kafʿamī, Ibrāhīm b. ʿAlī al-. ''Al-Balad al-amīn wa l-dirʿ al-ḥaṣīn''. Beirut: ʿAlāʾ l-Dīn Aʿlamī, 1418 AH.
Kafʿamī, Ibrāhīm b. ʿAlī al-. ''Al-Miṣbāḥ''. Qom: Dār al-Raḍī, 1405 AH.
Kafʿamī, Ibrāhīm b. ʿAlī al-. ''Al-Miṣbāḥ''. Qom: Muḥibbīn, 1423 AH.
Khurramshāhī, Bahāʾ al-Dīn. ''Dānishnāma-yi Qurʾān wa Qurʾān pazhūhī''. Tehran: Dūstān-Nāhīd, 1377 Sh.
Khwārizmī, Muḥammad b. Aḥmad. ''Maqtal al-Ḥusayn''. Edited by Muḥammad al-Samāwī. Qom: Maktabat al-Mufīd, [n.d].
Khwārizmī, Muḥammad b. Aḥmad. ''Maqtal al-Ḥusayn''. Qom: Anwār al-Hudā, 1423 AH.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. ''Al-Kāfī''. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī & Muḥammad Ākhūndī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1407 AH.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. ''Al-Kāfī''. Qom: Dār al-Ḥadīth, 1429 AH.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. ''Al-Kāfī''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1363 Sh.
Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. ''Al-Kāfī''. trans. & ed. by Muḥammad Bāqir Kamari'ī, Tehran: Uswa, 3rd edition, 1375 sh.
Khwānīnzāda, Muḥammad ʿAlī. "Rasūl". In ''''Dānishnāmah-yi Jahān Islām'', volume 19. Tehran: Bunyād Dāʾirat al-Maʿārif al-Islāmī, 1393 SH.

M

Sources
Muqaddas Ardibīlī, Aḥmad b. Muḥammad. Majmaʿ al-fāʾida wa al-burhān fī sharḥ irshād al-adhhān. Edited by Mujtabā Irāqī, ʿAlīpanāh Ishtihārdī and Ḥusayn Yazdī Iṣfahānī. Qom: 1st volume, 1403/ volume 11, 1414 AH.
Muntaẓirī, Ḥusayn Alī. Al-Badr al-zāhir fī Ṣalāt al-jumu'a wa al-musāfir, Taqrīrāt dars Āyat Allāh Burūjirdī. Qom: 1362 AH.
Māturīdī, Mūhammad b. Mūhammad. Tafsīr-i māturīdī al-musammā taʾwīlāt ahl a-l-sunna. Edited by Ibrāhīm ʿAwaḍayn and Sayyid ʿAwaḍayn. Cairo: 1971/1391 AH.
Musawī Khomeinī, Sayyid Ruḥ Allāh. Tawḍīh al-masāʾil. Sayyid Muḥammad Ḥusayn Banī Ḥāshimī. Edition 8. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1424 AH
Mūsawī Jazāʾrī, Muḥammad Mahdī. Al-Ḥākimīyya fī al-islām. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī, 1425 AH.
Maybudī, Aḥmad b. Muḥammad. Kashf al-asrār wa 'uddat al-abrār. Tehran: Amīr Kabīr, 1371 Sh.
Muḥaqiq, Muḥammad Bāqir. Nimūna-yi bayyināt dar sha'n-i nuzūl āyāt. Tehran: Islāmī, 1361 Sh.
Muḥaqqiyān, Rḍiā. "Sura-yi Isra'" in Dānishnāmah-yi mu'āṣir-i Qurʾān-i karīm. Qom: Intishārāt-i Salmān-i Azāda, 1396 Sh.
Muttaqī Hindī, 'Ala al-Dīn. Kanz al-ʿummāl fī al-sunan wa al-'af'āl. Beirut: Al-Rasāla, 1413 AH.
Mu'īn, Muḥammad. Lughatnāma. 4th ed. Tehran: Adinā, 1386 Sh.
Mubarrad, Abū l-ʿAbbās al-. ''Al-Kāmil fi l-lughat wa l-ʾadab''. Edited by Muḥammad b. Abu l-Faḍl. Egypt: Maktabat al-Nahḍa, 1388 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. Mir'āt al-'uqūl. Edited by Rasūlī Maḥallātī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1404 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. ''Biḥār al-anwār al-jāmiʿa li-durar akhbār al-aʾimmat al-aṭhār''. Third edition. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1403 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir. Taḥqīq 'alā imāmīyyān, Ḥayāt al-qulūb. Qom: Surūr 1384 Sh.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. Biḥār al-anwār. Beirut: Muʾassisa al-Wafaʾ, 1403 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. Tuḥfat al-zāʾir. Edited by Muʾassisa Imām Hādī. 1st edition. Qom: Muʾassisa Imām Hādī, 1386 SH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. Zād al-maʿād. Edited by ʿAlā al-Dīn Aʿlamī. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1423 AH.
Masʿūdī, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-. ''Ithbāt al-waṣīyya''. Third edition. Qom: Muʾassisat Anṣārīyān, 1426 AH.
Madanī, Sayyid ʿAlī Khān. Sulāfat al-ʿaṣr. Tehran: Murtaḍawī, 1383 Sh.
Muḥaqqiq al-Karakī, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-. ''Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharh al-qawāʿid''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth, 2008.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Mithālha-yi zībā-yi Qurʾānī. Qom: Nasl-i Jawān, 1382 Sh.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Tafsīr-i nimūnah''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1374 Sh.
Makkī al-ʿĀmilī, Muḥammad b. Jamāl al-Dīn al-. ''Sharḥ al-lumʿa''. Najaf: Manshūrāt Jāmiʿat al-Najaf al-Dīnīyya, 1386 AH.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Tafsīr-i nimūnah''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1374 Sh.
Makkī, al-Muwaffaq b. Aḥmad al-. ''Maqtal al-Khwārizmī''. Edited by Shaykh Muḥammad Samāwī. Qom: Intishārāt-i Anwār al-Hudā, 1418 AH.
Madanī al-Shīrāzī, al-Sayyid ʿAlī Khān al-. ''Al-Darajāt al-rafīʿa fī ṭabaqāt al-Shīʿa''. Edited by al-Sayyid Muḥammad Ṣādiq Baḥr al-ʿUlūm. Qom: Manshūrāt Maktabat Baṣīratī, 1397 AH.
Maqdisī, Muṭahhar b. Ṭāhir al-. ''Al-Badʾ wa l-tārīkh''. Port Said: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīnīyya, n.d.
Motahhari, Morteza. ''Ḥamāsa Ḥusaynī''. Tehran: Intishārāt-i Ṣadrā, 1379 Sh.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. ''Zād al-maʿād''. Beirut: ʿAlāʾ al-Dīn al-Aʿlamī, 1423 AH.
Madanī, Sayyid ʿAlī Khān al-. ''Al-Darajāt al-rafīʿa''. Qom: Baṣīratī, 1397 AH.
Maghribī, Qāḍī Nuʿmān al-. ''Sharḥ al-akhbār''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1414 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. ''Biḥār al-anwār''. Beirut: Muʾassisat al-Wafāʾ, 1403 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. ''Biḥār al-anwār''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1403 AH.
Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. ''Biḥār al-anwār''. Second edition. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1403 AH.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Al-Amthal fī tafsīr kitāb Allāh al-munzal''. Qom: Madrisat Imām ʿAlī b. Abī Ṭālib, 1421 AH.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Barguzīda-yi tafsīr-i nimūna''. Edited by Aḥmad ʿAlī Bābāyī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1382 Sh.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Tafsīr-i nimūna''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1374 Sh.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Tafsīr-i nimūna''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1380 Sh.
Makārim Shīrāzī, Nāṣir. ''Tafsīr-i nimūna''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1371 Sh.
Maqdisī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Aḥsan al-taqāsīm fī maʿrifat al-aqālīm''. Cairo: Maktabat Madbūlī, 1411 AH.
Maqdisī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Aḥsan al-taqāsīm fī maʿrifat al-aqālīm''. Translated to Farsi by ʿAlī Naqī Munzawī. Tehran: Shirkat-i Muʾallifān wa Mutarjimān-i Iran, 1361 Sh.
Maqrizī, Aḥmad b. ʿAlī. ''Imtāʿ al-asmāʾ''. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Ḥamīd al-Namīsī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1420 AH.
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. ''Āmūzish-i ʿulūm-i Qurʾān'', Qom: Muʾassisa-yi Farhangī Intishārātī-yi al-Tamhīd, 1388 Sh.
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. Al-Tafsīr wa al-mufassirūn fī thawba al-qashīb. Mashhad: 1418, 1419 AH.
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. al-Tamhīd fī ʿulūm-i Qurʾān. Qom: Ḥawza-yi ʿIlmīyya, 1410 AH.
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. ''Āmūzish-i ʿulūm-i Qurʾān''. Markaz-i Chāp wa Nashr-i Sāzmān-i Tablīghāt, 1371 Sh. [n.p]
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. al-Tamhīd fī ʿulūm-i Qurʾān. Qom: Muʾassisa-yi Nashr-i Islāmī, 1411 AH.
Masʿūdī, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-. ''Murūj al-dhahab wa maʿadin al-jawhar''. Edited by Asʿad Dāghir. Qom: Dār al-Hijra, 1409 AH.
Masʿūdī, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-. ''Murūj al-dhahab wa maʿadin al-jawhar''. Qom: Anṣārīyān, 1384 Sh.
Mirwazī, Naʿīm b. Ḥammād al-. ''Al-Fitan''. Edited by Suhayl Zakār. Beirut: Dār al-Fikr, 1414 AH.
Mizzī, Yūsuf b. ʿAbd al-Raḥmān al-. ''Tahdhīb al-kamāl''. Beirut: Muʾassisat al-Risāla, 1406 AH.
Motahhari, Morteza. ''Majmūʿa-yi āthār''. Qom: Intishārāt-i Ṣadrā, 1389 Sh.
Motahhari, Morteza. ''Majmūʿa-yi āthār''. Tehran: Intishārāt-i Ṣadrā, 1375 Sh.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Al-Ikhtiṣāṣ. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī Tābiʿat li Jamāʿat al-Mudarrisīn, [n.p].
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Kitāb al-Mazār. Edited by Muḥammad Bāqir Abṭaḥī. Qom: 1413 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Irshād fī maʿrifat ḥujaj Allāh ʿalā l-ʿibād''. Qom: Kungira-yi Shaykh al-Mufīd, 1413 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Irshād fī maʿrifat ḥujaj Allāh ʿalā l-ʿibād''. Beirut: Mufīd, 1414 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Muqniʿa''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1410 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Ikhtiṣāṣ''. Beirut: Dār al-Mufīd, 1414 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Kitāb al-amālī. Edited by Ḥusayn Ustād Walī and ʿAlī Akbar Ghaffārī. Qom: 1403 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Irshād''. Translated by Hāshim Rasūlī. Second edition. Qom: Intishārāt-i ʿIlmī-yi Islāmī, 1413 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Irshād fī maʿrifat ḥujaj Allāh ʿala l-ʿibād''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1413 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Al-Irshād fī maʿrifat ḥujaj Allāh ʿala l-ʿibād''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth, 1416 AH.
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Al-Masāil al-sarwīyya. Edited by Ṣāīb ʿAḥamid. Qom: al-Muʾtamar al-ʿĀlamīyya li-alfīya al-Shaykh al-Mufīd, [n.d].
Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. ''Taṣḥīḥ al-'iʿtiqād''. Edited by Ḥusayn Dargāhī. Qom: al-Muʾtamar al-ʿĀlamīyya li-alfīya al-Shaykh al-Mufīd, 1413 AH.
Muqarram, ʿAbd al-Razzāq al-. ''Maqtal al-Ḥusayn''. Translated to Farsi by Makhdūmī. Qom: Nashr-i Naṣāyiḥ, 1387 Sh.
Mughnīya, Muḥammad Jawād al-. ''Tafsīr al-Kāshif'', Qom: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1424 AH.
Marʿashī Najafī, Sayyid Shihāb al-Dīn. ''Mawsūʿat al-imāmat fī nuṣūṣ Ahl al-Sunna'', Qom: Sahīfa-i Khirad, 1430 AH.
Māwirdī, Ab al-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad, al-. ''Aʿlām al-nubuwwa''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabī, 1987 CE.
Muṣṭafawī, Ḥasan. ''Al-Tahqīq fī kalimāt al-Qur'ān al-karīm''. Tehran: Bungāh tarjuma wa nashr-i kitāb, 1360 SH.
Mukhtārī Riḍā and Ṣādiqī Muḥsin. Ghināʾ wa mūsīqī. Qom: Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawza-yi Ilmīya-yi Qom, 1377 Sh.

N

Sources
Narāqī, Aḥmad b. Muḥammad Mahdī. Mustanad al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa. Qom: volume 5, 1415 AH/ volume 15, 1418 AH.
Nisā'yī, Aḥmad b. Alī. Sunan al-nisā'yī, bi sharḥ Jalāl al-dīn Suyūṭī wa ḥāshīya Nūr al-dīn b. Abd al-Hādī Sindī. Istanbul: 1401/1981.
Nisā'yī, Aḥmad b. Shuʿayb. Kitab al-ḍuʿafā wa al-matrūkīn. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1406 AH.
Najāshī, Aḥmad b. ʿAlī al-. Fihrist asmāʾ muṣannifī al-Shīʿa al-mushtahir bi rijāl al-Najāshī. Edited by Mūsā Shubayrī Zanjānī. Qom: 1407 AH.
Najāshī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Rijāl al-Najāshī''. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn, 1365 Sh.
Najāshī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Rijāl al-Najāshī''. Qom: Maktibat al-Dāwarī, 1397AH.
Najāshī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Rijāl''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, [n.d].
Nawbakhtī, Ḥasan b. Mūsā al-. ''Firaq, al-Shīʿa''. Edited by Muḥammad Ṣādiq Baḥr al-ʿUlūm. Najaf: Maktabat al-Murtaḍawīyya, 1355 AH.
Najafī, Muḥammad al-Ḥasan al-. ''Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1404 AH.
Najafī, Muḥammad Ḥasan al-. Jawāhir al-kalām fī thawbih al-jadīd. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1421 AH.
Najafī, Muḥammad Ḥasan al-. ''Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām''. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1421 AH.
Naṣr b. Muzāhim Minqarī. ''Waqʿat Ṣiffīn''. transleated by Parwīz Atābakī. Second edition. Tehran: Intishārāt wa Āmūzish-i Inqilāb-i Islāmī, 1370 Sh.
Najafī, Muḥammad al-Ḥasan al-. ''Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām''. Edited by ʿAbbās Qūchānī & ʿAlī Ākhūndī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1404 AH.
Nūrī, Mīrzā Ḥusayn al-. ''Mustadrak al-wasāʾil wa musṭanbit al-wasā'il''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1408 AH.
Nūrī, Mīrzā Ḥusayn al-. Khātima al-mustadrak. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1415 AH.
Nūrī, Mīrzā Ḥusayn. Badr mushaʿshaʿ fi ahwal-i Musa Mubarqaʿ. Qom: Lithography, [n.d].
Nāzim-zāda Qumī, Sayyid Aṣqar. ''Aṣḥāb-i Imām Ḥusayn az Madīna tā Karbalā''. Third edition. Qom: Būstān-i Kitāb, 1390 SH.
Nikarī, Aḥmad. ''Jāmiʿa al-ʿUlūm fī iṣṭilāhāt al-funūn''. Second edition. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī, 1395 AH.
Najafī, Mūḥmmad Ḥasan. ''Majmaʿ al-rasāʾil (muḥashshī Ṣāḥib Jawāhir)''. Mashhad: Muʾassisa-i Sahib al-Zaman, 1415 AH.

P

Sources
Pīshwāyī, Mahdī. ''Sīra-yi pīshwāyān''. Qom: Miʾassisa-yi Imām-i Ṣādiq, 1379 Sh.

Q

Sources
Qurashī Bunābī, ʿAlī Akbar. Qāmūs-i Qurān. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1412 AH.
Qurashī, Sayyid ʿAlī Akbar. Tafsīr-i aḥsan al-ḥadīth. 3rd ed. Tehran: Bunyād-i Biʿthat, 1377 Sh.
Qarashī, Bāqir Sharīf al-. Ḥayāt al-Imām Mūsā b. Ja'far (a), Dirāsat wa taḥlīl. 2nd edition. Beirut: Dār al-Balāgha, 1413 AH.
Qarashī, Bāqir Sharīf al-. ''Ḥayāt al-Imām Muḥammad al-Jawād''. Second edition. N.p: Amīr, 1418 AH.
Qummī, Shaykh ʿAbbās. ''Muntahā l-āmāl''. Seventeenth edtion. Qom: Muʾassisat Intishārāt-i Hijrat, 1386 Sh.
Qummī, Shaykh ʿAbbās. Muntahā l-āmāl fī tawārīkh al-Nabī wa al-Āl. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn, 1422 AH.
Qummī, Abbās. Mafātīḥ al-jinān. with Persian translation. Tehran: 1369 Sh.
Qummī, Shaykh ʿAbbās. Al-Fawāʾid al-raḍawīyya fī aḥwāl ʿulamāʾ al-madhhab al-jaʿfarīyya. Qom: Būstān-i Kitāb, 1383 Sh.
Qummī, Shaykh ʿAbbās. Safīnat al-biḥār wa madīnat al-ḥikam wa l-āthār. Qom: 'Uswa, 1414 AH.
Qummī, Shaykh ʿAbbās. Al-Kunā wa l-alqāb. Tehran: Maktabat al-Ṣadr, [n.d].
Qazwīnī, Sayyid Mahdī. Al-Mazār: Madkhal li taʿyīn qubur al-ʾanbīyā wa al-shuhadāʾ wa awlād al-aʾimma wa al-ʿulamāʾ. Edited by Jawdat al-Qazwīnī. Beirut: Dār al-Rafdayn, 1426 AH.
Qummī, ʿAlī b. Muḥammad al-. ''Jāmiʿ al-khilāf wa l-wifāq''. Qom: Zamīnah Sāzān-i Ẓuhūr, 1379 Sh.
Qummī, ʿAlī b. Ibrāhīm al-. ''Tafsīr al-Qummī''. Edited by Ṭayyib Mūsawī Jazāʾrī. Qom: Dār al-Kitāb, 1404 AH.
Qayṣarī, Dāwūd b. Maḥmūd al-. ''Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam''. Tehran: Intishārāt-i ʿIlmī Farhangī, 1375 Sh.
Qurtubī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān''. Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusraw, 1364 Sh.
Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Tafsīr al-Qurtubī(Al-Jamiʿ li-aḥkām al-Qurʾān)''. Fifth edition. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1417 AH.
Qāḍī Ṭabāṭabāyī, Muḥammad ʿAlī. ''Taḥqīq darbāra-yi awwal-i arbaʿīn ḥaḍrat-i sayyid al-shuhadāʾ''. Tehran: Wizārat-i Farhang wa Irshād-i Islāmī, 1383 Sh.
Qirāʾatī, Muḥsin. ''Tafsīr-i nūr''. Tehran: Markaz-i Farhangī-yi Darshā-yi az Qurʾān, 1388 Sh.
Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad al-. ''Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān''. Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusru, 1364 Sh.
Qummī, ʿAlī b. Ibrāhīm al-. ''Tafsīr al-Qummī''. Edited by Mūsawī Jazāʾirī. Third edition. Qom: Dār al-Kitab, 1404 AH.
Qummī, ʿAlī b. Ibrāhīm al-. ''Tafsīr al-Qummī''. Qom: Dār al-Kitāb, 1404 AH.
Qummī, ʿAlī b. Ibrāhīm al-. ''Tafsīr al-Qummī''. Qom: Dār al-Kitāb, 1367 Sh.

R

Sources
Rāmīn-nizhād, Rāmīn. Mazār-i payāmbarān. Mashhad: Bunyād-i Pazhūhishha-yi Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1387 Sh.
Riḍāyī Iṣfahānī, Muḥmmad Alī. Tafsīr-i Qurʾān-i mehr. Qom: Pazhūhishha-yi Tafsīr wa ʿulūm-i Qurʾān, 1387 Sh.
Riḍānijād, Izz al-Dīn. Ṣalāt al-jumu'a: Dirāsat fiqhīyya wa tārīkhīyya. Qom: 1415 AH.
Rashīd Riḍā, Muḥammad. Tafsīr al-Qurʾān al-ḥakīm al-mushtahir bi ʾism tafsīr al-manār. Class Notes of Shaykh Muḥammad ʿAbduh. Egypt: 1954/ 1373 AH.
Rūḥbakhsh, ʿAlī. Dānishnāma-yi sūrahā-yi Qurʾānī. Qom: Intishārāt-i wara', 1389 Sh.
Rāmyār, Maḥmūd. Tārīkh-i Qur'ān. Tehran: Intishārāt-i Ilmī wa Farhangī, 1361 Sh.
Rāwandī, Saʿīd b. Hibat Allāh al-. ''Al-Kharāʾij wa l-jarāʾiḥ''. Qom: Muʾassisat al-Imām al-Mahdī, 1409 AH.
Rāwandī, Saʿīd b. Hibat Allāh. ''Daʿawāt''. Qom: Manshūrāt Madrisat al-Imām al-Mahdī, 1407 AH.
Rāwandī, Saʿīd b. Hibat Allāh. Qiṣaṣ al-anbīyāʾ. Edited by Ghulām Riḍā ʿIrfānīyān. Mashhad: 1409 AH.
Rūḥānī, Muḥammad Ṣādiq al-. ''Fiqh al-Ṣādiq''. Qom: Muʾassisat al-Imām al-Rūḥānī, 1389 Sh.
Rāghib al-Iṣfahānī, al-Ḥusayn b. Muḥammad al-. ''Al-Mufradāt fī gharīb al-Qurʾān''. Beirut: Dār al-Shāmīyya, 1412 AH.
Rāghib al-Iṣfahānī, Ḥusayn b. Muḥammad al-. ''Mufradāt alfāẓ al-Qurʾān''. Edited by Ṣafwān ʿAdnān Dāwūdī. Beirut: Dār al-Qalam, 1412 AH.
Rāghib al-Iṣfahānī, al-Ḥusayn b. Muḥammad al-. Jāmiʿ al-tafāsīr maʿ tafsīr al-fātiḥa wa maṭāliʿ al-baqara. Edited by Aḥmad Ḥasan Farḥāt. Kuweit: 1984/1405 AH.
Rāghib al-Iṣfahānī, Ḥusayn b. Muḥammad al-. ''Mufradāt alfāẓ al-Qurʾān''. Damascus: Dār al-ʿIlm, 1412 AH.
Muḥammadī Riyshahrī, Muḥammad. ''Dānishnāmah-yi Amīr al-Muʾminīn''. Translated by Javād Muhaddithī and Mahdī Mihrīzī. Qom: Dār al-Ḥadīth, 1389 SH.
Rāwandī, Saʿīd b. Hibat Allah al-. ''Al-Kharāʾij wa l-jarāʾiḥ''. Qom: Muʾassisat al-Imām al-Mahdī, 1409 AH.
Rāzī, Muntajab al-Dīn al-. Al-Fihrist. Qom: Intishārāt-i Marʿashī al-Najafī, 1366 Sh.
Rāzī, Muntajab al-Dīn, ʿAlī b. ʿAbdullāh. Al-Fihrist. Printed by Jalāl al-Dīn Armawī. Qom: 1366 Sh.

S

Sources
Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad b. Ibrāhīm. Al-Ḥikmat al-mutaʿālīya fī al-asfār al-ʿaqlīyat al-ʾarbaʿa. Qom: Al-Maktabat al-Muṣṭafawīyya, 1386 AH.
Ṣafdī. Al-Wāfī bi l-Wafīyāt. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1420 AH.
Shawkānī, Muḥammad. Nayl al-awṭār. Egypt: Shirkat Maktabat wa Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Babī al-al-ḥalabī. [n.d].
Shahristānī, Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm. Tafsīr al-Shahristānī, al-musammā mafātīḥ al-asrār wa maṣābīḥ al-abrār. Edited by Muḥammad ʿAlī Āzarshab, Tehran: 1376 Sh.
Ṣaffār, Muḥammad b. Ḥasan. Baṣā'ir al-darajāt fī faḍāʾil-i Āl-i Muḥammad. Edited by Muḥsin Kūchabāghī. Qom: Kitābkhāna-yi Āyat Allāh al-Marʿashī, 1404 AH.
Subḥānī, Jaʿfar. Al-Ilāhīyāt ʿalā hudā al-kitāb wa al-sunnat wa al-ʿaql. 3rd ed. Qom: Markaz al-Alāmī li-Dirāsāt al-Islāmīyya, 1412 AH.
Ṣadr, Ḥasan. Nihāyat al-dirāya fī sharḥ al-risāla al-musūmat bi l-wajīza li l-bahāyī. Printed by Mājid Gharbāwī. Qom: 1413 AH.
Shuqī, Abū Khalīl. Aṭlas-i Qurān. Translated by Kirmanī. Mashhad: Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1388 Sh.
Shākir, Muḥammad Kāẓim. Pazhūhishī dar ma'nāyi ẓann wa jāygāh-i ma'rifatī wa akhlāqī dar Qurʾān. [n.p]: Maqālāt wa Barrasīhā Journal, 1386 Sh.
Sulṭānī Babrāmī, Ismā'īl. Rāz-i taḥaddīhā-yi Qur'ān az manzar-i ostād Miṣbāḥ. [n.p]: Qurʾān Shinākht Journal, 1391 Sh.
Sulṭān Alīshāh, Muḥammad b. Ḥaydar. Bayān al-saʿāda fi maqāmāt al-ʿibāda. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1408 AH.
Shāh Abdul al-ʿAẓīmī, Ḥusayn. Tafsīr ithnā asharī. Tehran: Mīqāt, 1363 Sh.
Ṣafawī, Salmān. "Sūra-yi Nūḥ" in Dānishnāmah-yi mu'āṣir-i Qurʾān-i karīm. Qom: Intishārāt-i Salmān-i Azāda, 1396 Sh.
Sayyid b. Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā al-. Jamāl al-usbū' bi-kamāl al-'amāl al-mashrū'. 1st Edition. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, [n.d].
Sayyid b. Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā al-. ''Al-Durūʿ al-wāqīya''. Beirut: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1415 AH.
Sibṭ b. al-Jawzī, Yūsuf b. Qazāwughlī. ''Tadhkirat al-khawāṣ''. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, 1418 AH.
Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr al-. ''Al-Durr al-manthūr fī tafsīr al-maʾthūr''. Qom: Maktabaṭ Āyat Allāh al-Marʿashī, 1404 AH.
Shahīd al-Thānī, Zayn al-Dīn b. ʿAlī. Al-Rawḍa al-bahīyya fī sharḥ al-lumʿat al-Dimashqīyya. Edited by Muḥammad Kalāntar. Beirut: 1403 AH.
Shahīd al-Thānī, Zayn al-Dīn b. ʿAlī. Masālik al-ifhām ilā tanqīh sharāyiʿ al-Islām. Qom: 1413/1419 AH.
Shahīd al-Awwal, Muḥammad b. Makkī. Al-Bayān. Edited by Muḥammad Ḥasūn. Qom: 1412 AH.
Shahīd al-Awwal, Muḥammad b. Makkī. Al-Durūs al-sharʿīyya fī fiqh al-imāmīyya. Qom: 1414 AH.
Shahīd al-Awwal, Muḥammad b. Makkī. Al-Dhikrā al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa. Qom: 1419 AH.
Shahīdī, Sayyid Jaʿfar. ''Zindigānī-i Imām Ṣādiq (a)''. Tehran: Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islāmī, 1384 Sh.
Shablanjī, Muʾmin b. Ḥasan. ''Nūr al-abṣār fī manāqib Āl Bayt al-Nabī al-mukhtār''. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, n.d.
Shāfiʿī, Muḥammad b. Ṭalḥa al-. ''Maṭālib al-suʿūl fī manāqib Āl al-Rasūl''. Beirut: Muʾssisat al-Balāgh, n.d.
Sayyid b. Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā al-. ''Iqbāl al-aʿmāl''. Edited by Ḥusayn al-Aʿlamī. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1417 AH.
Sayyid Quṭb, Muḥammad. ''Fī ẓilāl al-Qurʾān''. Beirut: Dār al-Shurūq, 1408 AH.
Ṣādiqī Tihrānī, Muḥammad. ''Al-Balāgh fī tafsīr al-Qurʾān bi-l-Qurʾān''. Qom: Muʾallif, 1419 AH.
Sayyid b. Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. ''Al-Luhūf fī qatlā l-ṭufūf''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1414 AH.
Sayyid Murtaḍā. Risāla fī al-ʿamal maʿ sulṭān. In Faṣlnāma-yi ʿulūm-i sīyāsī, translated by Maḥmūd Shafīʿyī. No 14, Summer 1380 Sh.
Sayyid Murtaḍā. Al-Shāfī fī al-imama.
Sayyid Murtaḍā. Tanzīh al-anbīyā'. Qom: al-Sharīf al-Raḍī, 1250 AH.
Samʿānī, ʿAbd al-Karīm al-. Al-Ansāb. Hyderabad: n.p., 1410 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Man lā yaḥḍuruh al-faqīh''. Tehran: Nashr-i Ṣadūq, 1367 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. Al-Tawḥīd. Printed by Hāshim Ḥusaynī Tehrānī. Qom: 1357 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''ʿUyūn akhbār al-Riḍā''. Edited by Mahdī Lājiwardī. Tehran: Nashr-i Jahān, 1378 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Amālī''. Tehran: Kitābchī, 1376 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. Kamāl al-dīn wa itmām al-niʿma. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Tehran: Islāmīyya, 1395 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ʿUyūn akhbār al-Riḍā. Translated by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Tehran: Nashr-i Ṣadūq, 1373 Sh.</nowiki>
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. Maʾānīʿ al-akhbār. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Qom: Intishārāt-i Islāmī, 1403 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Amālī''. Qom: Muʾassisat al-Biʿtha, 1417 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Khiṣāl''. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1413 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''ʿIlal al-sharāʾiʿ''. Najaf: al-Maktaba al-Ḥaydarīyya, 1380 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''ʿIlal al-sharāʾiʿ''. Qom: Intishārāt-i Dāwarī, 1385 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Maʿānī l-akhbār''. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1399 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Man lā yaḥḍuruh al-faqīh''. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1413 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Man lā yaḥḍuruh al-faqīh''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1363 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Thawāb al-aʿmāl wa ʿiqāb al-aʿmāl''. Edited by Muḥammad Riḍā Anṣārī. Qom: Nasīm-i Kawthar, 1382 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Thawāb al-aʿmāl wa ʿiqāb al-aʿmāl''. Edited by Ṣādiq Ḥasanzāda. Tehran: Armaghān-i Ṭūbā, 1382 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Thawāb al-aʿmāl wa ʿiqāb al-aʿmāl''. Qom: Dār al-Sharīf al-Raḍī, 1406 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Thawāb al-aʿmāl wa ʿiqāb al-aʿmāl''. Second edition. Qom: Intishārāt-i Amīr, 1368 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''ʿUyūn akhbār al-Riḍā''. Edited by Mahdī Lājiwardī. Tehran: Nashr-i Jahān, 1378 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''ʿUyūn akhbār al-Riḍā''. Edited by Ḥusayn Aʿlamī. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1404 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Amālī''. Qom: Muʾassisat al-Biʿtha, 1417 AH.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Iʿtiqādāt''. Translated to Farsi by Muḥammad ʿAlī Ḥasanī. Tehran: Intishārāt-i ʿIlmīyya al-Islāmīyya, 1371 Sh.
Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. ''Al-Khiṣāl''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1403 AH.
Samāwī, Muḥammad al-. ''Ibṣār al-ʿayn fī anṣār al-Ḥusayn (a)''. Qom: Maḥallātī, 1419 AH.
Shāhrūdī, Sayyid Maḥmūd. ''Farhang-i fiqh muṭābiq bā madhhab-i Ahl al-Bayt''. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1382 Sh.
Shāmī, Yūsuf b. Ḥātam al-. ''Al-Durr al-naẓīm fī manāqib al-aʾimma al-hāmīm''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1420 AH.
Shūshtarī, Muḥammad Taqī. ''Qāmūs al-rijāl''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1419 AH.
Shūshtarī, Nūr Allāh al-Ḥusaynī al-. Majālis al-muʾminīn. Tehran: Islāmīyya, 1377 Sh.
Shūshtarī, Nūr Allāh al-Ḥusaynī al-. ''Iḥqāq al-ḥaqq wa izhāq al-bāṭil''. Edited by Marʿashī al-Najafī. Qom: Kitābkhāna-yi Āyatollāh Marʿashī al-Najafī, 1409 AH.
Subḥānī, Jaʿfar. Manshūr-i ʿaqāʾid-i imāmīyya. Qom: Muʾassisat Imām al-Ṣādiq, [n.d].
Subḥānī, Jaʿfar. ''Al-Qaṣr fī l-safar''. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī, 1420 AH.
Subḥānī, Jaʿfar. ''Furūgh-i abadīyyat''. Qom: Būstān-i Kitāb, 1384 Sh.
Subḥānī, Jaʿfar. ''Maʿ al-Shīʿa al-imāmīyya fī ʿaqāʾidihim''. [n.p]: Muʿāwinat al-Shuʿūn al-Taʿlīm, 1413 AH.
Subḥānī, Jaʿfar. ''Mafāhīm al-Qurʾān''. Qom: Muʾassisat Imām al-Ṣādiq (a), 1427 AH.
Subḥānī, Jaʿfar. ''Mawsūʿat ṭabaqāt al-fuqahāʾ''. Qom: Muʾassisat Imām al-Ṣādiq (a), 1418 AH.
Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr al-. ''Al-Durr al-manthūr fī tafsīr al-maʾthūr''. Qom: Kitābkhāna-yi Āyatollāh Marʿashī al-Najafī, 1404 AH.
Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr al-. ''Al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān''. Edited by Fawāz Aḥmad Zamarlī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, [n.d].
Shaykh Bahāei, Muhammad b. Husayn. Hurmat dhabāʾid ahl al-kitāb. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1410 AH.
* Shaʿīrī, Muḥammad b. Muḥammad, al-. ''Jāmiʿ al-akhbār''. Najaf: Al-Maṭbaʿa al-Ḥaydarīyya, [n.d.]

T

Sources
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. Tārīkh al-Ṭabarī. Edited by Muḥammad Abu l-faḍl Ibrāhīm. Beirut: Dar al-Turāth, 1387 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Dalāʾil al-imāma''. Qom: Dār al-Dhakhāʾir, 1383 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tārīkh al-Ṭabarī''. Fourth edition. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1403 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. Jāmiʾ al-bayān fi tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Maʾrifa, 1412 AH.
Ṭabarānī, Sulaymān b. Aḥmad. Tafsīr al-kabīr: tafsīr al-Qurʾān al-ʿazīm. Irbid, Jordan: Dār al-Kitāb Thiqāfī, 2008.
Ṭabarānī, Sulaymān b. Aḥmad. Al-Muʿjam al-kabīr. Edited by Ḥamdī ʿAbd al-Majīd Salafī. Beirut: Lithography, 1404 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. Tafsīr-i jawāmiʾ al-jāmiʾ. 1st Edition. Intishārāt-i Dānishgāh-i Tehrān wa Mudīrīyat Ḥawza-yi Ilmīya-yi Qom. [n.p], 1377 Sh.
Ṭabrisī, 'ʿAlī b. al-Ḥasan al-. ''Mishkāt al-ʾanwār''. Najaf: Maktabat al-Haydariyya, 1385 AH.
Ṭabrisī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Al-Iḥtijāj''. Mashhad: Nashr al-Murtaḍā, 1403 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Iʿlām al-warā bi-aʿlām al-hudā''. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Turāth, 1417 AH.
Ṭayyib, ʿAbd al-Ḥusayn. Aṭyab al-bayān fi tafsīr al-Qurʾān. 2nd ed. Tehran: Intishārāt-i Islām, 1369 SH.
Ṭabāṭabāʾī, ʿAlī. ''Rīyāḍ al-masāʾil''. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī, 1420 AH.
Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn al-. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Qom: Intishārāt-i Islāmī (Jāmiʿat al-Mudarrisīn), 1417 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Tehran: Naṣir Khusraw, 1372 Sh.
Tihrānī, Aqā Buzurg. Ṭabaqāt aʿlām al-Shīʿa. Qom: Ismāʿīlīyān, [n/d].
Tihrānī, Aqā Buzurg al-. ''Al-Dharīʿa ilā taṣānīf al-Shīʿa''. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1403 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-.''Tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Edited by Muḥammad Abu l-faḍl Ibrāhīm. Second edition. Beirut: Dar al-Turāth, 1387 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tafsīr al-Ṭabarī''. Beirut: Dār al-Maʿrifa, n.d.
Ṭabāṭabāʾī Yazdī, Muḥammad Kāẓim al-. ''Al-ʿUrwat al-wuthqā''. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn, 1417-1420 AH.
Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn al-. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1417 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1415 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Dalāʾil al-imāma''. Qom: Nashr-i Biʿthat, 1413 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1403 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Edited by Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Turāth, 1387 AH.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Second edition. Beirut: Dār al-Turāth, 1967.
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. ''Tārīkh al-umam wa l-mulūk''. Translated to Farsi by Abū l-Qāsim Pāyanda. Tehran: Bunyād-i Farhang-i Iran, 1352 Sh.
Ṭabāṭabāyī, Mūhammad Ḥusayn. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1417 AH.
Ṭabāṭabāyī, Mūhammad Ḥusayn. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Fifth edition. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1417 AH.
Ṭabāṭabāyī, Mūhammad Ḥusayn. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Translated to Farsi by Mūsawī Hamidānī. Fifth edition. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1374 Sh.
Ṭabāṭabāyī, Mūhammad Ḥusayn al-. ''Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān''. Second edition. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1974.
Ṭabrisī, Aḥmad b. ʿAlī al-. ''Al-Iḥtijāj ʿalā ahl al-lijāj''. Edited by Muḥammad Bāqir Khursān. Mashhad: Nashr-i Murtaḍā, 1403 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Edited by Hāshim Rasūlī & Yazdī Ṭabāṭabāyī. Third edition. Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusru, 1372 Sh.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Edited by Hāshim Rasūlī. Tehran: Farāhānī, [n.d].
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1406 AH.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Translated to Farsi by Bīstūnī. Mashhad: Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1390 Sh.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1995.
Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. ''Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, 1415 AH.
Ṭabrisī, Ḥasan b. al-Faḍl al-. ''Makārim al-akhlāq''. Qom: al-Sharif al-Raḍī, 1392 AH.
Taftāzānī, Masʿūd b. ʿUmar al-. ''Sharḥ al-maqāṣid''. Edited by ʿAbd al-Raḥmān ʿUmayra. Cairo: [n.p], 1409 AH.
Thaʿlabī, Aḥmad b. Muḥammad al-. ''Al-Kashf wa l-bayān ʿan tafsīr al-Qurʾān''. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1422 AH.
Tirmidhī, Muḥammad ibn ʿĪsā al-. Sunan al-tirmidhī. Edited by Aḥmad Muḥammad Shākir, Muḥammad fuʾād ʿAbd al-Bāqī and Ibrāhīm ʿUṭwa. Miṣr, Shirkat Maktabat wa Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 AH.
Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn b. Muḥammad al-. ''Majmaʿ al-baḥrayn''. Tehran: Wizārat-i Farhang wa Irshād-i Islāmī, 1367 Sh.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Fihrist kutub al-Shīʿa wa uṣūlihim wa asmāʾ al-muṣannifīn wa aṣḥāb al-uṣūl. ʿAbd al-ʿAzīz Ṭabaṭabaʾī, Qom: 1420 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥaasn al-. Al-Rijāl. Edited by Jawād Qayyūmī al-Iṣfahānī. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī Tābiʿat li Jamāʿat al-Mudarrisīn, [n.p].
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Ikhtīyār maʿrifat al-rijāl, known as Rijāl Kashshī. Qom: Āl-i al-Bayt, 1404 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Ghayba''. Edited by ʿIbād Allāh Tihrānī & ʿAlī Aḥmad Nāṣiḥ. Qom: Muʾassisat al-Maʿārif al-Islāmīyya, 1425 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan. ''Miṣbāḥ al-mutahajjid''. Beirut: Muʾassisat al-Aʿlamī, 1418 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Al-ʿUdda fī uṣūl al-fiqh. Edited by Muḥammad Riḍā Anṣārī Qummī. Qom: 1376 Sh.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Al-Fihrist. Edited by Muḥammad Ṣādiq Āl-i Baḥr al-ʿUlūm. Najaf: Maktabat al-Raḍawīyya, [n.d].
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥaasn al-. ''Al-Rijāl''. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1415 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥaasn al-. ''Al-Khilāf''. Edited by ʿAlī Khurāsānī et.al. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1407 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Amālī''. Qom: Dār al-Thiqāfa, 1414 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Mabsūṭ fī fiqh al-imāmīyya''. Edited by Muḥammad Bāqir Bihbūdī. Third edition. Tehran: al-Maktaba al-Murtaḍawīyya, 1388 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān''. Edited by Aḥmad Qaṣīr al-ʿĀmilī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, [n.d].
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Tahdhīb al-aḥkām''. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1407 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Amālī''. Qom: Dār al-Thiqāfa, 1414 AH.
Ṭūsī, Muḥamamd b. al-Ḥasan al-. ''Miṣbāḥ al-mutahajjid'', Beirut: Muʾassisat Fiqh al-Shīʿa, 1411 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. ''Al-Amālī''. Qom: Dār al-Thiqāfa, 1414 AH.
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Tahdhīb al-aḥkām. Edited by Sayyid Ḥasan al-Khursān. 2nd ed. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ, 1406 AH.
Tunakābunī, Muḥammad. Qiṣaṣ al-ʿulamāʾ. Tehran: 1364 Sh.
Daftar-i Intishārāt-i Islāmī. ''Tawḍīh al-masāʾil marājiʿ'', Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1392 SH.

W

Sources
Wāḥidī, Alī b. Aḥmad. Asbāb al-nuzūl al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyya, 1411 AH.
Wāḥidī Niyshābūrī, ʿAlī b. Aḥmad al-. ''Asbāb al-nuzūl''. Translated to Farsi by ʿAlī Riḍā Dhikāwatī. Tehran: Nashr-i Niy, 1383 Sh.
Wāqidī, Muḥammad b. ʿUmar al-. ''Al-Maghāzī''. Edited by Marsden Jones. London: n.p, 1996.
Wāqidī, Muḥammad b. ʿUmar al-. ''Al-Maghāzī''. Beirut: Aʿlamī, 1409 AH.
Wāqidī, Muḥammad b. ʿUmar al-. ''Al-Maghāzī''. Edited by Marsden Jones. [n.p]: Maktab al-Aʿlām al-Islāmī, 1414 AH.
Warrām, Masʿūd b. ʿIsā. ''Tanbīh al-khawāṭir wa nuzhat al-nawāẓir al-maʿrūf bi majmūʿat Warrām''. ʿAlī Aṣghar Ḥāmid Printing, Tehran, 1376 Sh.

Y

Sources
Yazdī, Sayyid Muḥammad Kāẓim al-. ''Al-ʿUrwat al-wuthqā''. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī, 1420 AH.
Yaʿqūbī, Aḥmad b. Abī Yaʿqūb al-. ''Tārīkh al-Yaʿqūbī''. Beirut: Dār Ṣādir, n.p.
Yāqūt al-Ḥamawī. ''Muʿjam al-buldān''. Second edition. Beirut: Dār Ṣādir, 1995.
Yaʿqūbī, Aḥmad b. Abī Yaʿqūb al-. ''Tārīkh al-yaʿqūbī''. Translated to Farsi by Ibrāhīm Āyātī. Tehran: [n.p], 1362 Sh.
Yaʿqūbī, Aḥmad b. Abī Yaʿqūb al-. ''Tārīkh al-Yaʿqūbī''. Translated to Farsi by Muḥammad Ibrāhīm Āyatī. Tehran: ʿIlmī wa Farhangī, 1378 Sh.

Z

Sources
Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar al-. ''Tafsīr al-kashshāf''. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabī, 1407 AH.
Zarkashī, Mūhammad b. Bahādur. Al-Burhān fī ʿulūm-i Qurʾān. Edited by Muḥammad Abu l-Faḍl Ibrāhīm. Beirut: 1988/ 1408 AH.
Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar al-. Tafsīr al-kashshāf. Cairo: 1366 AH/1947.
Ziriklī, Khayr al-Dīn al-. ''Al-Aʿlām''. Eighth edition. Beirut: Dār al-ʿIlm li-l-Malāyyīn, 1989.
Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar al-. ''Al-Kashshaf''. Second edition. Qom: Bilāghat. 1415 AH.
Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar al-. Al-Kashshāf ʿan ḥaqāʾiq ghawāmiḍ al-tanzīl wa ʿuyūn al-aqāwīl fī wujūh al-tʾawīl. Beirut: 1366 AH/1947.