July 19

From wikishia
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 

July 19 is the 200th day of the year (201st in leap years) in the Gregorian calendar; 165 days remain until the end of the year.

Notes

  1. Ḥāʾirī, Rūzshumār-i shamsī, 1386Sh, p.288.

References

  • Ḥāʾirī, ʿAlī. Rūzshumār-i shamsī. Qom: Markaz-i Pazhūhishha-yi Islāmī-yi Ṣidā wa Sīmā, 1386Sh.