List of Works by Ali Akbar Fayd Mishkini

Without priority, Quality: c
Without references
From wikishia

List of Works by Ali Akbar Fayd Mishkini is collection of compilations by Ali Akbar Fayd Mishkini (d. 2007) a Shia scholar in Seminary of Qom. Ayatullah Mishkini has numerous compilation in various subjects. The collection of Ayatullah Mishkini's works is published in a software format by Noor Computer Research Center.

His collection of works are as follows:

Works by Ayatullah Mishkini
 • Istilah al-'usul
 • Al-Fiqh al-ma'thur
 • Mustalahat al-fiqh
 • Durus fi al-akhlaq
 • Izdiwaj dar Islam
 • Al-Manafi' al-'amma (sharh kitab 'ihya' al-miwat sharayi')
 • Mafatih al-jinan (kitab du'a takmil misbah al-munir)
 • Al-Mawa'iz al-'adadiya
 • Wajib wa haram ahkam ilzami (dawra fiqh)
 • Qisar al-jumal
 • Tarjuma Qur'an karim be zaban farsi
 • Al-Huda 'ila mawdu'at nahj al-balagha
 • Al-Mabsut (tafsir sura Al Imran)
 • Wajibat wa muharramat
 • Tafsir sura sad
 • Bahth takamul az nazar qur'an
 • Maslakuna fi al-'aqa'id wa al-akhlaq wa al-'amal
 • Zamin wa anche dar an ast
 • Taqlid chist
 • Risala khums
 • Hashiya tawdihi bar kitab mudariba, 'Urwat al-wuthqa
 • Nahj al-balagha mawdu'i
 • Tahrir al-ma'alim
 • Al-Rasa'il al-jadida
 • Talkhis al-makasib
 • Tafsir rawan barayi nasl jawan
 • Tarjuma wa sharh farsi se kitab mudariba, muzari'a wa shirkat dar 'Urwat al-wuthqa
 • And also his different articles published in journals like Pasdar-i islam, Jumhuri islami


References