List of Works by Muhammad Sadiqi Tehrani

Without priority, Quality: c
Without references
From wikishia

List of Works by Muhammad Sadiqi Tehrani is collection of works by Muhammad Sadiqi Tehrani (d. 2011) a Shi'a jurist and exeget in Iran. Al-Furqan fi tafsir al-Qur'an is his most famous work in exegesis of Qur'an. This thirty volumes of exegesis which covers the whole interpretation of the Qu'ran, follows the exegetical method of "Qur'an by Qur'an".

His other works written in various Islamic topics include:

The book Al-Furqan fi tafsir al-Qur'an
 • Al-Tafsir al-mawdu'i bayn al-kitab wa al-sunna (30 vol.)
 • Al-Fiqh al-muqarin bayn al-kitab wa al-sunna (8 vol.)
 • Rasul al-Islam fi al-kutub al-samawiya
 • Hiwar bayna al-ilahiyin wa al-madiyin
 • 'Aqa'iduna
 • Fatiyatuna
 • Al-Munazirat
 • Al-Musafirun
 • Al-Muqarinat
 • 'Ayn al-karrasa
 • Muqarinat fiqhiyya
 • Ghaws fi al-bihar
 • Ali wa al-hakimun
 • Ali shati' al-jumu'a
 • Tarikh al-fikr wa al-hizara
 • Hiwar bayna ahl al-jannat wa al-nar
 • Al-Fuqaha bayna al-kitab wa al-sunna
 • Al-Balagh fi tafsir qur'an bi l-qur'an
 • Shadharat al-wasa'il wa al-wafi al-makhtut
 • Limadha nusalli wa mata naqsuru min al-salat
 • Limadha intasarat Israel wa mata tanhazim
 • Tabsarat al-fuqaha bayna al-kitab wa al-sunna
 • Tabsarat al-wasila bayna al-kitab wa al-sunna
 • 'Usul al-istinbat bayna al-kitab wa al-sunna
 • Bisharat 'ahdayn
 • Sitarigan az didgahi qur'an
 • Asrar, manasik wa adilla hajj
 • Inqilab islami 1920 Iraq
 • Afaridigar wa afarida
 • Hukumat qur'an
 • Namaz jumu'a
 • Du'a-hayi qur'ani
 • Hukumat Mahdi
 • Fiqh guya
 • Ayat rahmani
 • Khatam payambaran
 • Mufsidin fi al-ard
 • Sipah nigahbanan-i Islam
 • Barkhurd du jahanbini
 • Guft-o-gu'i dar masjid al-nabi
 • Materialism wa metaphysics
 • Qur'an wa nizam amuzishi hawza
 • Risala tawdih al-masa'il nuwin
 • Masih az nazar qur'an wa injil
 • Qidawat az didgah kitab wa sunnat
 • Hukumat salihan ya wilayat faqihan
 • Piruzi Israel chera wa shikast an key?
 • Muftkharan az didgah kitab wa sunnat
 • Pursish wa pasukh-hayi ahkam qada'i bar mabna-yi qur'an
 • Musafiran (nigarishi jadid bad namaz wa ruza musafir)
 • Tarikh andisha wa tamaddun
 • Ali wa zamamdaran
 • Tarjuman-i wahy (tarjuma farsi qur'an karim)
 • Talaq az didgah kitab wa sunnat
 • Naqdi bar dinpazhuhi falsafa mu'asir
 • Wasiyyat wa irth az didgah kitab wa sunnat
 • Huquq banawan az didgah kitab wa sunnat
 • Iqtisad wa tijarat az didgah kitab wa sunnat
 • Ruza (khudsazi) az didgah kitab wa sunnat
 • Ijtihad wa taqlid az didgah kitab wa sunnat
 • Maliyat-hayi islami az didgah kitab wa sunnat
 • Izdiwaj wa zanashu'i az didgah kitab wa sunnat
 • Taharat (pak wa najis) az didgah kitab wa sunnat
 • Taharat (wudu'-ghusl-tayammum) az didgah kitab wa sunnat
 • Gunahani kabira wa saghira az didgah kitab wa sunnat
 • Khurdaniha wa ashamidaniha az didgah kitab wa sunnat
 • Tarjuman-i furqan (tafsir mukhtasar qur'an karim farsi 5 jildi)


References