List of Works by Baha al-Din al-Amili

From wikishia

Muḥammad b. ʿIzz al-Dīn al-Ḥusayn (Arabic: محمد بن عزّالدين حسين) known as Shaykh al-Bahāʾī (الشيخ البهائي) was jurists, muhaddith and a mathematician in tenth/sixteenth and eleventh/seventeenth centuries. According to the number and different titles of his works, he was among the most prolific scholars of Islam. The number of his works is about 123 titles, some of them are as follows:

Jurisprudence

Qur'anic Siences

Hadith

Supplication


Principles of Beliefs

 • Ithbāt wujūd al-Qā'im
 • Ajwabat Sayyid Zayn al-Dīn
 • Al-I'tiqādīyya

Principles of Jurisprudence


Rijal

Arabic Siences

 • Asrār al-balāgha
 • Takhmīs-i ghazal-i khīyālī-yi bukhāra'ī
 • Tahdhīb al-bayān
 • Ḥāshīya bar muṭawwal by al-Taftazanī
 • Dīwān-i ash'ār-i Fārsī wa Arabī
 • Shīr wa shikār
 • Ṭūṭī nāma (includes 2500 verses)
 • Al-Fawā'id al-Samadīyya
 • Qaṣīda dar madḥ-i Payāmbar-i Khudā
 • Al-Kāfīya
 • Kashkūl
 • Maḥāsīn shi'r sayf al-dawla
 • Nān wa panīr
 • Pand-i ahl-i dānish bi zabān-i gurba wa mūsh
 • Waqā'i' al-ayyām


Mathematics

 • Usṭurlāb
 • Anwār al-kawākib
 • Baḥr al-ḥisāb
 • Al-Tuḥfa
 • Tuḥfa-yi Hātamī
 • Ḥāshīya-yi sharḥ al-tadhkira by Nasir al-Din al-Tusi about astronomy
 • Ḥāshīya-yi sharḥ-i Qāḍīzāda-yi Rūmī
 • Al-Ḥisāb
 • Khulaṣat al-ḥisāb wa l-hindisa
 • Isti'lām
 • Al-Qibla, māhīyat wa 'alāmāt-i ān
 • Jabr wa muqābala


Philosophy

 • Inkār jawhar al-fard
 • Al-Wujūd al-dhihnī
 • Wahdat-i wujūd


Occult Sciences

 • Aḥkām al-nazar ilā kitf al-shāt
 • Risālat jafr
 • Jafr
 • Falnāma