Shawdhab Mawla of Shakir

Without priority, Quality: b
From wikishia
Shawdhab Mawla of Shakir
Companion ofImam al-Husayn (a)
Wellknown Relatives'Abis b. Abi Shabib al-Shakiri
Place(s) of ResidenceKufa
Death/MartyrdomMuharram 10, 61/680
Burial PlaceThe Holy Shrine of Imam al-Husayn (a)


Shawdhab Mawlā Shākir (Arabic:شَوذَب مَولیٰ شاکِر) was among the martyrs of Karbala and the one who delivered the letter of Muslim b. 'Aqil to Imam al-Husayn (a). He went with the caravan of Imam al-Husayn (a) from Mecca to Karbala. On the Day of 'Ashura, he was martyred after Hanzala b. As'ad al-Shibami. His name is mentioned in the Ziyaras of Rajabiyya of Imam al-Husayn (a)[1] and Ziyara al-Shuhada.

Before the Event of 'Ashura

Shawdhab was the servant of Shakir.[2] In Ansar al-Husayn (a), Muhammad Mahdi Shams al-Din has mentioned him the servant of Shakir b. 'Abd Allah al-Hamdani al-Shakiri[3] and Mulla Husayn Wa'iz Kashifi mentioned him as the servant of 'Abis b. Abi Shabib al-Shakiri;[4] but, some contemporary scholars believe that Shawdhab was an ally of 'Abis and his tribe, not his servant.[5]

He was a memorizer of hadiths and transmitted hadiths from Imam Ali (a).[6]7 He and 'Abis b. Abi Shabib al-Shakiri delivered the letter of Muslim b. 'Aqil from Kufa to Imam al-Husayn (a) in Mecca and accompanied Imam (a) from Mecca to Karbala.[7]

His Martyrdom

On the Day of 'Ashura, 'Abis told Shawdhab, "what do you want to do?" Shawdhab answered, "I will defend the son of the Prophet (s) beside you." 'Abis said, "and nothing else was expected from you. If I had anyone dearer than you today, I would send him to the battlefield before I would go."[8]

He was martyred in the afternoon of 'Ashura after Hanzala b. As'ad al-Shibami.[9]

Notes

 1. Majlisī, Biḥār al-anwār, vol. 98, p. 272; Ibn Ṭāwūs, Iqbāl al-aʿmāl, p. 576.
 2. Ibn Athīr, al-Kāmil, vol. 4, p. 73; Mufīd, al-Irshād, vol. 2, p. 105; Ṭūsī, al-Rijāl, p. 101.
 3. Shams al-Dīn, Anṣār al-Ḥusayn (a), p. 79.
 4. Wāʿiẓ Kāshifī, Rawḍat al-Shuhadā, p. 306.
 5. Kamaraʾī, ʿUnṣur-i shujāʿat, vol. 1, p. 130.
 6. Samāwī, Ibṣār al-ʿayn, p. 129.
 7. Samāwī, Ibṣār al-ʿayn, p. 130.
 8. Ṭabarī, Tārīkh al-Ṭabarī, vol. 5, p. 443-444; Khwārizmī, Maqtal al-Ḥusayn, vol. 2, p. 22-23; Majlisī, Biḥār al-anwār, vol. 45, p. 28.
 9. Mufīd, al-Irshād, vol. 2, p. 105; Samāwī, Ibṣār al-ʿayn, p. 130; Ṭabrisī, Iʿlām al-warā, p. 246; Ibn Athīr, al-Kāmil, vol. 4, p. 73.

References

 • Ibn Ṭāwūs, ʿAlī b. Mūsā. Iqbāl al-aʿmāl. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1367 Sh.
 • Ibn al-Athīr al-Jazarī, ʿAlī b. Abī l-Karam. Al-Kāmil fī l-tārīkh. Beirut: Dār Ṣādir, 1385 AH-1965.
 • Khwārizmī, Muwaffaq b. Aḥmad al-. Maqtal al-Ḥusayn. Edited by Shaykh Muḥammad al-Samāwī. Qom: Maktabat al-Mufīd, [n.d].
 • Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. Biḥār al-anwār. Beirut: Muʾassisa al-Wafaʾ, 1404 AH.
 • Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Al-Irshād fī maʿrifat ḥujaj Allāh ʿalā l-ʿibād. Qom: Kungira-yi Shaykh al-Mufīd, 1413 AH.
 • Nūrī, Mīrzā Ḥusayn al-. Luʾ Luʾ wa marjān dar sharṭ pilla-yi awwal wa duwwum-i minbar-i rawḍakhānān. Tehran: Nashr-i Āfāq, 1388 sh.
 • Samāwī, Muḥammad b. Ṭāhir al-. Ibṣār al-ʿayn fī anṣār al-Ḥusayn (a). Edited by Muḥammad Jaʿfar Ṭabasī. [n.p]. Markaz al-Dirāsāt al-Islāmīyya li Ḥars al-Thawra, 1377 Sh/1419 AH.
 • Shams al-Dīn, Muḥammad Mahdī. Anṣār al-Ḥusayn (a). Tehran: Muʾassisa-yi al-Biʿtha, 1407 AH.
 • Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥaasn al-. Al-Rijāl. Qom: Jamāʿa-yi Mudarrisīn, 1415 AH.
 • Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. Iʿlām al-warā bi-aʿlām al-hudā. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, [n.d].
 • Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. Tārīkh al-Ṭabarī. Edited by Muḥammad Abu l-faḍl Ibrāhīm. Beirut: Dar al-Turāth, 1387 AH.